DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

AİLE HUKUKU

Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Dava Dilekçesi

Aile Konutu Şerhi Kaldırılması Dava Dilekçesi

Aile Konutu Şerhi Konulması Dava Dilekçesi

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

AYRILIK DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

BABALIK DAVASI DİLEKÇESİ

Birlikte Evlat Edinme Dava Dilekçesi

Biyolojik Ana Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası

Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi Dava Dilekçesi

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Dava Dilekçesi

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Çocuğun Teslimi Dava Dilekçesi

Çocukla Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Dava Dilekçesi

Çocukla Kişisel İlişkinin Kaldırılması Dava Dilekçesi

Çocuk Mallarının Korunması Dava Dilekçesi

Çocuk Tarafından Açılan Nafaka Davası Dilekçesi

Değer Artış Payı Dava Dilekçesi

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi-1

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi-2

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması Dava Dilekçesi

Eski Eşin Soyadını Kullanma Dava Dilekçesi

Evli Kadının Bekarlık Soyadını Kullanması Dava Dilekçesi

Geçici Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi

İştirak Nafakasının Artırılması Dava Dilekçesi

KATILMA ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ

Mal Rejimini Değiştirme Dava Dilekçesi

NAFAKA ARTIRIM DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

NİŞAN BOZMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

NİŞAN HEDİYELERİNİN GERİ VERİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi

Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Dava Dilekçesi

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

UZAKLAŞTIRMA KARARI TALEBİ DİLEKÇESİ

Velayet Davası Dava Dilekçesi

Yardım Nafakasının Artırılması Davası

Yardım Nafakasının Kaldırılması Dava Dilekçesi

Yoksulluk Nafakası Dava Dilekçesi

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dava Dilekçesi

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

ZİYNET ALACAĞI DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

BORÇLAR HUKUKU

ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

CEZA HUKUKU

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ TALEP DİLEKÇESİ

İSTİNAF SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İTİRAZ SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

KAZA YAPIP KAÇAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

KAZA YAPIP KAÇAN SÜRÜCÜ HAKKINDA VERİLEN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

TRAFİK İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

İCRA İFLAS HUKUKU

BORÇLUNUN İSTİHKAK İDDİASI DİLEKÇESİ

BORÇTAN KURTULMA DAVASI DİLEKÇESİ

ÇEKİN ZİYAI VE İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ DİLEKÇESİ

HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ DİLEKÇESİ 2

ÖDEME EMRİNE, BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İCRA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR-İ İCRA) DİLEKÇESİ

İSTİHKAK İDDİASI DİLEKÇESİ

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

İSTİRDAT DAVASI DİLEKÇESİ

İTİRAZIN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE DAVASI DİLEKÇESİ

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVA DİLEKÇESİ

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

KARŞILIKSIZ ÇEK SAVUNMA DİLEKÇESİ

ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SAVUNMA DİLEKÇESİ

ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ

TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

İŞ HUKUKU

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVA DİLEKÇESİ

HAFTA TATİLİ ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ

İHBAR TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ

İŞÇİLİK ÜCRET ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ

İŞE İADE DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

KIDEM TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ

SGK HİZMET TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİ

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ DAVA DİLEKÇESİ

YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ

GAYRİMENKUL HUKUKU

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVA DİLEKÇESİ

ERKEN TAHLİYE NEDENİYLE KİRA KAYBI ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ

HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İhtarname Örneği

KİRA BEDELİ TESPİT DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ VE ARTIRIMI DAVA DİLEKÇESİ

KİRACI HASARI TESPİT DİLEKÇESİ

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

Kiracı Tarafından Kira Sözleşmesinin Feshi Bildirimi

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI TALEP DİLEKÇESİ

ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Yeni Malikin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi

Yeni Malikin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi

MEDENİ HUKUK

Vasinin Kısıtlı Adına Araç Almasına İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi

Vasilik Süresi Uzatılması Dilekçesi

Vasi Tayini Davası Dilekçesi

MİRAS HUKUKU

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN (ISKATIN) İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

MİRASIN REDDİ (REDDİ MİRAS) DAVA DİLEKÇESİ

MURİS (MİRAS BIRAKAN) MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇESİ

TEREKENİN RESMEN TASFİYESİ DAVA DİLEKÇESİ

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇESİ

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 605 VE MADDE 609 MİRASIN REDDİ VE TESCİLİ DAVASI DİLEKÇESİ

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVA DİLEKÇESİ

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Dilekçesi

SİGORTA HUKUKU

ARAÇ DEĞER KAYBI SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ

ARAÇ HASAR TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ

DEĞER KAYBI BAŞVURU DİLEKÇESİ

KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

SİGORTA ŞİRKETİNE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT BAŞVURU DİLEKÇESİ

TRAFİK KAZASI KUSUR TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ

TAZMİNAT HUKUKU

ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASINA CEVAP DİLEKÇESİ

ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

YARALANMA İLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

YARALANMA İLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASINA CEVAP DİLEKÇESİ

TRAFİK HUKUKU

HIZ SINIRI İHLALİ CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

PARK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMAK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

TRAFİK İŞARET VE LEVHALARINA UYMAMAK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

TRAFİKTEN MEN CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

 

Call Now Button