AİLE HUKUKU

Biyolojik Ana Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

TALEP EDEN

DAVACILAR       : (T.C.:…………)

ADRES                 :…

VEKİLİ                 :

DAVALILAR        : 1-A….. B…. (T.C.:………..)

                                  :2- C… B… (T.C.:…………)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   : Müvekkillerin velayeti kendilerinde olmayan biyolojik çocukları küçük E… D… ile aralarında kişisel ilişki kurulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Davacı müvekkillerin biyolojik çocukları ../../…. Doğumlu E… D…, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla davalılar tarafından evlat edinilmiş; aralarında bu şekilde soy bağı ilişkisi kurulmuştur. Küçük E… D… bu tarihten itibaren davalılar ile birlikte ikamet etmektedir.

Müvekkiller davalıları evlat edinmenin öncesinde de yakın çevreleri aracılığı ile tanışıyor olup, müvekkillerin ekonomik durumları sebebiyle küçüğe yeterli imkanlar sunamamaları sebebiyle küçük E… D… , ‘dan  beri davalıların evinde yaşamaktadır. Küçük E… D…’ye daha iyi imkanlar sunulabilmesi adına davacı müvekkiller ile davalılar şifahen görüşmüşler ve davalıların küçüğü evlat edinmeleri hususunda hemfikir olmuşlardır. Taraflar aynı şehirde ikamet etmekte olup, evlat edinmenin öncesinde müvekkiller ve küçük diledikleri gibi görüşebilmekte ve davalılar bu durumu problem etmemekteydi.

Evlat edinmenin gerçekleşmesinin ardından müvekkiller biyolojik çocukları ile iletişimde kalmaya devam etmek istemelerine rağmen davalılar tarafından çeşitli bahanelerle engellenmeye çalışılmaktadırlar. Davacı müvekkiller biyolojik çocuklarını görmek istediklerinde davalılar küçüğü kendilerinden kaçırmaya çalışmaktadırlar

Müvekkiller her yolu denemiş; davalılarla iletişime geçmeye çalışmışlar ancak bir sonuç elde edememişlerdir. Davalılar müvekkiller ile küçüğün görüşmesini istememekte çeşitli bahanelerle engeller çıkarmaktadırlar. Bu sebeple müvekkiller yakın çevreleri aracılığıyla küçüğü görmek istediklerini davalılara bildirmişseler de davalılar tarafından bu talepleri cevapsız bırakılmıştır. Bu durum tanık anlatımları ile ortaya konacaktır. (EK-2)

TMK m.323 demektedir ki “Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir.” Anılan madde ile müvekkillerin biyolojik çocukları ile kişisel ilişkilerini devam ettirme hakları bulunduğundan ve kanunen bu hakkın korunmasını talep etme hakkına sahip olduklarından küçüğün biyolojik ana ve babası olan davacılar ile küçük arasında bir kişisel ilişki kurulmasını talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, ikametgâh belgeleri, mesaj ve arama kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Müvekkiller ile küçük E… D… arasında Mahkemenizce kişisel ilişki kurulmasına karar verilerek, bu kişisel ilişkinin düzenlenmesini vekaleten arz ve talep ederiz.23.06.2023

 

 

Davacı Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

 

kişisel ilişki ne demek, kişisel ilişki kurulması ne demek, kişisel ilişki hangi durumlarda kaldırılır, çocuğunu göremeyen anne ne yapmalı, çocukla kişisel ilişki kurulması davası nedir, hangi durumlarda baba çocuğu göremez, velayet hakkı olmayan ebeveyn çocuğu ne zaman görebilir

Call Now Button