GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku, ülkemizde kadastrolaşmaya geç geçilmesi, bu alandaki teknolojilerin sisteme yeni yeni entegre edilmesi, köyden kente göç ve diğer nedenler ile en çok uyuşmazlık yaşanılan hukuk alanlarındandır. Özellikle kadastro kanunu nedenli  kazanımlar, olağan veya olağanüstü zaman aşımı, zilyetlik vs. nedenli kazanımlar, birçok akraba arasında bu davaların görülmesine neden olmaktadır. Yine kamulaştırma, istimlak ve diğer kavramlar da gayrimenkul davalarının çeşitlenmesine vesile olmuş ve genel olarak aşağıda belirttiğimiz gayrimenkulden doğan davalar hukukumuzda yer edinmiştir.

Ecrimisil Davası, El Atmanın Önlenmesi Davaları, Çaplı Taşınmaza El atmanın Önlenmesi Davası, Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan El atmanın Önlenmesi Davası, Paydaşlar Arasında El atmanın Önlenmesi Davası, Kamulaştırma Davası, Tapu İptali Ve Tescil Davaları, Ehliyetsizlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, İnançlı İşlem Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, İrade Sakatlığı (Hata, Hile, Tehdit, Gabin) Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Kazandırıcı Zamanaşımına Dayanan Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Ketm-i Verese (Mirasçılığın Gizlenmesi) Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Ölünceye Kadar Bakma Anlaşması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Önalım Hakkı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Sahtecilik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Taşınmaz Satış Vaadi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Vekaletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası, Tapu Kaydı Düzeltme Davası, Yıkım Davası…

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVASI

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Kira Bedelinin Tespiti ve Arttırılması Davası

Kiracının İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliyesi

Kiracının Oturacak Başka Konutunun Olması Nedeniyle Tahliyesi

Kiracının Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle Tahliyesi

YASAL ÖNALIM HAKKINA DAYANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası

 

Call Now Button