AİLE HUKUKU

Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu’ nun ikinci kitabında yer alan ve ailenin toplumu oluşturan en temel birim olması nedeniyle de en çok uyuşmazlığın yaşandığı bir özel hukuk alanıdır. Günümüzde neredeyse her ilde ve ilçede Aile Mahkemeleri bulunmaktadır. Aile Mahkemesi’ nde görülen davaların bir çoğunu boşanma, velayet, nafaka ve mal rejiminden kaynaklanan davalar oluşturmakta olup, aileyi ve özellikle de küçüğün bir çok yararını gözetmek amaçlı birçok dava da yine Aile Mahkemelerinde görülmektedir.

Boşanma davaları nedenlerine bağlı olarak genel-özel boşanma davaları gibi tasnif edilebileceği gibi, mutlak ve nispi boşanma davaları olarak da tasnif edilebilmektedir. Her bir boşanma davası, kendi içerisinde davanın kabul edilebilmesi için farklı koşulların gerçekleşmesini gerektirmekte olup, boşanma davasının akabinde açılan mal rejiminden kaynaklı davalar veya velayet davaları da bu boşanma sebeplerinden etkilenmektedir. Bu sebepledir ki boşanma davası açılır iken boşanmaya neden olan sebeplerden davacı için en faydalı olanının seçilmesi, bazen bir sebebin, bazen birden çok sebebin bazen de terditli olarak birden çok sebep ve talebin dava açılırken belirtilmesi, talebin bu sebeplere göre belirlenmesi ve davanın delillendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda yazılarımızda hem boşanma davaları hem de Aile Mahkemelerinde görülen diğer davalar ayrı başlıklar altında, farklı davalar olarak incelenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur.

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Babalık Davası

Çocukla Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası

Eski Eşin Soyadını Kullanma Davası

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Evli Kadının Bekarlık Soyadını Kullanması Davası

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

HAYATA KAST NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ BİR SUÇ İŞLEME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Nişanın Bozulması Halinde Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi Davası

Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat Davası

Nişanın Bozulması Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

PEK KÖTÜ DAVRANILMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI  

Soybağının (Nesebin) Reddi Davası

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Velayet Davası

Ziynet Alacağı (Düğün Takıları) Davası

 

Call Now Button