CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku, genel olarak Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda geçen suçlar kapsamında birçok uyuşmazlığın yaşandığı bir hukuk alanıdır. Özel hukuktan farklı olarak, suç neticesinde uygulanan yaptırımın hürriyeti bağlayıcı ceza veya çeşitli adli kontrol tedbirleri olması nedeniyle de ilaveten önem arz etmektedir. Bu kapsamda suçun araştırılmaya başlandığı ilk şikayet anından itibaren dikkat edilmesi gereken bir alandır. Soruşturma ve Kovuşturma olarak iki evreye ayırabileceğimiz ceza yargılaması, her iki evrede de kendine mahsus usul hükümlerine sahip olup, soruşturma evresinde gizlilik; kovuşturma evresinde ise alenilik, yargılamanın kamuya açık olarak yapılması esastır.

Özel hukuktan farklı olarak Ceza Yargılamasında re’sen araştırma ilkesi esas olup; hakim taraf beyanları ve kabulleri ile de bağlı değildir. Genel kabulün aksine Cumhuriyet savcısı şüpheli veya sanığın aleyhine olan delilleri toplamakla yükümlü olduğu kadar, lehine olan delilleri de toplamak ile yükümlüdür.

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 86 KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 81 KASTEN ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 82 KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 83 KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 141 HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASI

TÜRK CEZA KANUNU MADDE 188 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU VE CEZASI

 

Call Now Button