HAKKIMIZDA

Avukat Burak Cem TOSUN, lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamlamış, Üniversite eğitimini 2014 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Avukatlık mesleğine başlamadan önce şimdiki adı Türk Patent ve Marka Kurumu olan Türk Patent Enstitüsü Patent Dairesi Başkanlığı nezdinde 2011 – 2014 yılları arasında Devlet Memuru olarak çalışmış, Fikri ve Sınai Mülkiyet alanlarında deneyim kazanmıştır. Avukatlık stajını Ankara Barosunda yapmış, staj yaptığı dönemde aktif şekilde bir hukuk bürosunda çalışmış, akabinde 2018 yılında Burak Cem TOSUN Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunu kurmuştur. 

Çalışma hayatı boyunca başta İş Hukuku, Aile Hukuku, Tazminat Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve diğer hukuk dallarında birçok davanın ve takip sürecinin idaresini gerçekleştirmiş olan Avukat Burak Cem Tosun, söz konusu alanlarda da çalışmalarını sürdürmektedir.

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

AİLE/BOŞANMA HUKUKU

-TÜRAVAK “HMK’ da 7251 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklerle Birlikte Aile Hukuku” İleri Eğitim Sertifika Programı Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Özel Boşanma Sebepleri Eğitimi” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Boşanma Hukukunda Affetme Kavramı ve Genel Boşanma Nedeni Eğitimi” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Davaları Eğitimi” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Ortak Velayet Eğitimi” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Ziynet Eşyalarının İadesi” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Anlaşmalı Boşanma Davalarında Protokol Kavramı ve Düzenlenmesi” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Geçici Velayet ve Tedbir Nafakası Uygulamaları” Sertifikası

ADLİ YARDIM

-Ankara Barosu Adli Yardım Merkezi “Adli Yardım Eğitim Semineri” Katılım Belgesi

-Ankara Barosu “Gelincik Eğitim Semineri” Katılım Belgesi

-Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi “Mülteci Hukuku Eğitimi” Sertifikası

CEZA HUKUKU

-Ankara Üniversitesi “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacı Eğitimi” Katılım Belgesi

-Ankara Barosu CMK Uygulama Merkezi ve Yönetim Kurulu “Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları Kapsamında Çocuk Adalet Sistemi” Katılım Belgesi

-Ankara Barosu CMK Uygulama Merkezi ve Yürütme Kurulu “Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları” Katılım Sertifikası

-Ankara Barosu CMK Uygulama Merkezi ve Yürütme Kurulu “CMK Merkezi Yabancılar Listesi Uygulamaları” Katılım Sertifikası

İCRA İFLAS HUKUKU

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Uyap Üzerinden Uygulamalı İlamlı ve İlamsız Takip Açma” Sertifikası

TİCARET / SİGORTA / TÜKETİCİ HUKUKU

-Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk ve Taraf Vekilliği Semineri” Katılım Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Tahkime Başvuru Yolları ile Kurumsal Tahkimin Temel Kavramları Eğitimi” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Sigorta Hukukunda Tahkim Eğitimi” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Kanun ve Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Tüketici Hukuk Eğitimi” Sertifikası

VERGİ HUKUKU

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Vergi Yargılama Hukuku” Sertifikası

DİĞER

-TÜRAVAK “Yargıtay Kararları Işığında Kira Sözleşmeleri ve Covid-19 Salgınının Bu sözleşmelere Etkileri” İleri Eğitim Sertifika Programı Sertifikası

-Türkiye Barolar Birliği Gençlik İletişim Birimi “Teknolojik Dinamizmin, Hukuki Meseleler ve Avukatlık Mesleği Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi” Konulu Eğitimi Katılım Belgesi

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Arabuluculukta Taraf Vekilliği” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Arabuluculuk Tutanaklarının Düzenlenmesinde Taraf Vekilliği” Sertifikası

-Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulamaları” Sertifikası

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button