AİLE HUKUKU

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

(Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası)

İlgili Kanun Maddeleri

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 132.madde

Madde 132- Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

İddet Müddeti Ne Demektir?

İddet müddeti, evliliğin sona ermesi halinde, kadının hamile olması ihtimaline binaen doğacak çocuğun nesebinin karışmamasını temine yönelik bir süre olup, kesin ve kati bir şekilde beklenmesi gereken bir süre değildir. Dikkat ederseniz, kanun koyucu boşanma ile dememiş, evliliğin sona ermesi kavramını kullanmıştır. Zira evlilik, ölüm, gaiplik ve evliliğin hükümsüzlüğü gibi sebeplerle de sona erebilmektedir.

Peki nedir nesebin karışması? Evlilik birliği içerisinde doğan çocuk, kanuni karine gereği koca kimse onun çocuğu sayılmaktadır. Ancak burada şöyle bir ihtilaflı durum söz konusudur. Evlilik sona erdiğinde kadın hamile ise ve doğum yapmadan önce bir başkası ile evlenirse ne olacak? Çocuğun nüfusunda kim baba olarak görülecek?

Boşanan Kadının İddet Müddeti Ne Kadardır? Ayrıldıktan Sonra Kaç Ay Sonra Evlenebilir?

Türk Medeni Kanunu 132.madde olmasaydı, evliliği sona eren hamile kadının doğacak çocuğu için, kanuni karine gereği yeni kocanın baba olarak kabulü gerekecekti. Kanun koyucu bunun önüne geçmek için evliliği sona eren kadınlara evliliğin sona erdiği tarihten itibaren (koca öldü ise ölüm tarihinde, koca kayboldu ise gaiplik tarihinde, boşanma davası görüldü ise kararın kesinleşme tarihinden itibaren) 300 gün evlenme yasağı getirmekte olup, 300 günlük süre, herkesin malumu olduğu üzere sağlıklı bir çocuğun anne rahmine düştüğü tarihten, dünyaya gelmesine kadar geçmesi gereken süredir.

Peki, evliliğin sona ermesi durumunda kadının hamile olması bir ihtimal dahilinde ise, bu süreyi beklemek zorunlu mudur?

İddet Müddetinin Bittiğini Nasıl Anlarız?

Yeniden evlenmek isteyen kadın hamile değilse ya bu sürenin geçmesini beklemek ya da Aile Mahkemesi’nden iddet müddetinin kaldırılmasını talep etmek durumundadır.

Eğer kadın hamile ise doğum ile birlikte bu süre zaten doğrudan ortadan kalkacaktır.

İddet Müddetinin Kaldırılması İçin Ne Gerekli?

Birinci halde kadın hamile olmadığından ortada nesebi tartışılacak bir çocuk da olmayacaktır, ikinci ihtimalde ise çocuğun babası ile yeniden evlenildiğinden yine karışıklık yaşanmayacaktır.

Hamile olunmadığının tespiti noktasında, Mahkeme tarafından yönlendirilecek olan tam teşekküllü devlet hastanesinden rapor alınması gerekecektir.

İddet Müddeti Davası Nerede Açılır? İddet Müddetinin Kaldırılması Hangi Mahkemede Görülür?

İddet Müddetinin Kaldırılması talebi, bir çekişmesiz yargı işidir. Talep eden kadının yerleşim yeri Aile Mahkemesinden bu talepte bulunulur. Aile Mahkemesi kadının hamile olmadığı veya boşandığı kocası ile yeniden evlenmek için talepte bulunması halinde bu talebi kabul edecektir.

 

Call Now Button