AİLE HUKUKU

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İCRA DOSYASI: Ankara ( ) İcra Müdürlüğü’nün …./… Esas Sayılı Dosyası

ŞİKAYETTE BULUNAN

ALACAKLI             : A….. B…. (T.C.:………)

ADRES                      :

VEKİLİ                     :

ŞİKAYET EDİLEN

BORÇLU                  : C…. D…. (T.C.:……..)

ADRES                      :…

SUÇ                            : Nafaka Borcunu Ödememek

SUÇ TARİHİ            : ../../….

TALEP KONUSU   : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihli ve …./… Esas …./… Karar Sayılı İlamı ile karar altına alınan Yoksulluk Nafaka Borcunu yerine getirmeyen davalının cezalandırılması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A…. B… ile borçlu sanık C…. D… Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihli ve …./… Esas …./… Karar Sayılı İlamı (EK-1) ile boşanmış olup; müşteki lehine aylık 000,00 TL Nafakaya hükmedilmiştir. Sanık ödemekle mükellef olduğu nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğinden Ankara ( ) İcra Müdürlüğü’nün …./… Esas sayılı dosyası (EK-2) üzerinden aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

Yapılan icra takibinde ödeme emri borçluya ../../…. Tarihinde tebliğ edilmişse de, borçlu borcunu ödememiş; borç tahsil edilememiştir. Borçlu tarafından, Mahkeme Kararının başından itibaren hükmedilen nafaka tutarları ödenmemiştir.

İİK Madde 344 demektedir ki “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.”.

Sanık, tüm girişimlere rağmen nafaka borcunu ödemediğinden, İİK 344. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun cezalandırılması için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (344. maddesi ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihli ve …./… Esas-…./… Karar Sayılı İlamı, Ankara ( ) İcra Müdürlüğü’ nün …./… Esas Sayılı dosyası celbi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Nafaka borcunu ödemeyerek İcra ve İflas Kanunu m. 344’de belirtilen suçu işleyen şüpheli borçlu C….. D….’nin İİK ilgili hükümleri uyarınca hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 06/07/2022

 Alacaklı-Şikâyetçi

A…. B…… Vekili

                                    

 

nafaka borcu şikayet dilekçesi, ödenmeyen nafaka nereye şikayet edilir, nafaka ödememe şikayet süresi ne zaman başlar, ödenmeyen nafaka için icra takibi nasıl başlatılır, birikmiş nafaka alacağı için icra takibi nasıl yapılır, erkek nafaka ödemezse ne olur, nafaka kaç ay ödenmezse dava açılır, nafaka ödemeyen baba hapse girer mi, nafaka borcundan nasıl kurtulurum, nafaka borcu ödenmezse ne olur, tazyik hapsine itiraz infazı durdurur mu, icra iflas kanunu madde 344

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button