AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

İŞİNDEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILAN TARAF YARARINA YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMEZ

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 24.06.2019 Tarih, 2018/6836 Esas, 2019/7645 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Davacı kadın, dava dilekçesinde bankada çalıştığını, cevaba cevap dilekçesinde ise çalışmakta olduğu işi bıraktığını beyan etmiştir. Dosya içindeki davacı kadının çalıştığı bankadan gönderilen ihbarnamede davacı kadının …/…/…. tarihinde işten ayrıldığı bildirilmiş, dinlenen tanıklar da davacı kadının iş akdinin feshedileceğini düşünerek kendisinin istifa ettiğini beyan etmişlerdir. İşinden kendi isteği ile ayrılan kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. O halde, davacı kadın yararına yoksulluk nafakası takdiri doğru olmamıştır. Ne var ki, bu husus ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığından davalı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin …/…/…. tarih, …./…. esas ve …./…. karar sayılı yoksulluk nafakasına yönelik kısmen onama ilamının kaldırılmasına, yukarıda açıklanan sebeple hükmün yoksulluk nafakası yönünden bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle davalı erkeğin karar düzeltme talebinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440-442. maddeleri gereğince kabulüne, Dairemizin …/…/…. tarih, …./…. esas ve …./…. karar sayılı ilamının davacı kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakasına yönelik onama ilamı yönünden kaldırılarak hükmün yukarıda açıklanan sebeple yoksulluk nafakası yönünden de BOZULMASINA, 1. bentte gösterilen sebeple Dairemizin …/…/…. tarih, …./…. esas ve …./…. karar sayılı kısmen onama-kısmen bozma ilamının kusur belirlemesi ve davacı kadının reddedilen tazminat talepleri yönünden bozma kararlarının kaldırılmasına, kusur belirlemesi ve davacı kadının reddedilen tazminat talepleri yönünden hükmün ONANMASINA, karar düzeltme harcının istek halinde yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.”

 

yoksulluk nafakası, yoksulluk nafakası kimler alamaz, yoksulluk nafakası ne zaman istenir, çalışan eş yoksulluk nafakası alabilir mi, nafaka maaşın yüzde kaçı olur, erkek hangi hallerde nafaka ödemez, yoksulluk nafakası neye göre belirlenir, yoksulluk nafakası şartları nelerdir, nafaka nasıl ortadan kalkar, yoksulluk nafakası nasıl sona erer, kadın hangi durumlarda nafaka alamaz, sigortalı bir işe girince nafaka kesilir mi, asgari ücretli bir eş ne kadar nafaka öder, çocuğa nafaka ne zamana kadar ödenir, nafaka almak için ne kadar evli kalınmalı, ömür boyu nafaka kalktı mı, birikmiş nafaka alacağı nasıl tahsil edilir

 

(Paylaşan) 2021 Ankara Çankaya Mebusevleri Avukat Burak Cem Tosun

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button