AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

YURTDIŞINDAN YETERLİ VE DÜZENLİ BİR GELİRİ OLAN TARAFIN YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ REDDEDİLİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 16.10.2018 Tarih, 2016/25520 Esas, 2018/11116 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar ve kadının karşı davasının tefrik edilmesi yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 16/10/2018 günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına gelen olmadı. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; mahkemece düzenlettirilen sosyal ve ekonomik durum araştırma tutanağından davalı-karşı davacı kadının yurtdışından emekli olduğu sürekli ve düzenli bir gelire sahip olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyleyken, davalı-karşı davacı kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi koşullarının oluştuğundan bahsedilemez. Davalı-karşı davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilecek yerde, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi”

yoksulluk nafakası, yoksulluk nafakası kimler alamaz, yoksulluk nafakası ne zaman istenir, çalışan eş yoksulluk nafakası alabilir mi, nafaka maaşın yüzde kaçı olur, erkek hangi hallerde nafaka ödemez, yoksulluk nafakası neye göre belirlenir, yoksulluk nafakası şartları nelerdir, nafaka nasıl ortadan kalkar, yoksulluk nafakası nasıl sona erer, kadın hangi durumlarda nafaka alamaz, sigortalı bir işe girince nafaka kesilir mi, asgari ücretli bir eş ne kadar nafaka öder, çocuğa nafaka ne zamana kadar ödenir, nafaka almak için ne kadar evli kalınmalı, ömür boyu nafaka kalktı mı, birikmiş nafaka alacağı nasıl tahsil edilir

 

(

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button