AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE 

DAVACI/

BAŞVURAN              :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

DAVA KONUSU     :Soy bağının Tanınması Dava Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….. ile C… D… …. Yılında ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmış; birliktelik yaşamaya başlamışlardır. Bu birliktelik yakın çevreleri tarafından da bilinmektedir. Bu evlilik dışı birliktelikten C… D…’nin hamile olduğu anlaşılınca taraflar evlenmeye karar vermişler ancak evliliğe giden bu süreçte aralarında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda ilişkilerini devam ettirememişlerdir. Bu süreçle ilgili tanık anlatımları önem arz etmekte olup tanık listesi işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-1)

../../…. Tarihinde, …. Hastanesinde (hastane kayıtları ektedir EK-2) küçük E…D… dünyaya gelmiştir. TMK Madde 282 “Çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur.” Uyarınca E…D… ile annesi arasında soy bağı kurulmuş olup E…D… annesi C… D… Hanesine kaydedilmiştir. (EK-3)

Her ne kadar ana ile baba arasında evlilik birliği kurulmamış olsa da müvekkil çocuğuna babalık yapmak ve onu nüfusuna almak istemektedir. Müvekkilin küçüğün velayetin annesinde kalmasına ilişkin bir itirazı yoktur ancak küçük ile arasında kişisel ilişki kurulmasını talep etmektedir.

 Müvekkil A.. B.., kendi kanından olan küçük E… D…ile aralarındaki soy bağının kurulmasını istediğinden ve TMK Madde 295/1 “Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur.” Uyarınca Mahkemenize başvurmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.295/1, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Hastane kayıtları, Fotoğraflar, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle,

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2- Davacının babalığına hükmedilmesi ve küçük E… D… ile aralarında soy bağı kurulmasına,

3- Küçük E… D…’nin velayetinin annesinde kalmasıyla, müvekkil ile aralarında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.25.03.2022

 

Davacı Vekili

tanıma davası, soybağı, soybağının kurulması davası, evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınması, neseb, tmk 282, tmk 295, babanın çocuğu tanıması nasıl olur, evlilik dışı olan çocuğu baba alabilir mi, çocuğun tanınması nasıl olur, tanıma kim tarafından yapılır, babalık tanıma senedi nasıl alınır, babalık hükmü kararı nasıl alınır, soybağının kurulması nedir, tanıma geri alınabilir mi, tanıma davası nerede açılır, babalık davasının sonuçları nelerdir, babalık davasında neler talep edilebilir, baba ile çocuk arasında soybağı nasıl kurulur, çocuk ile anne arasında soybağı nasıl kurulur

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button