AİLE HUKUKU

Yoksulluk Nafakası Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :……….

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :……….

DAVA KONUSU   : Yoksulluk Nafakası Talepli Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Taraflar evlendikleri tarihten beri Ankara’da bulunan aile konutunda ikamet etmektedirler.

Taraflar evliliklerinin son iki yılını sürekli tartışarak ve kavga ederek geçirmişlerdir. Güzel başlayan evlilikleri daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamıştır. Davalı yan, evlilikleri boyunca devamlı olarak yok yere sorunlar çıkarmış, hem davacı müvekkil hem de ailesine karşı saygısız, sevgisiz ve ilgisiz tavırlar sergilemiştir. Zaman ilerledikçe de davalının tavırlarında hiçbir düzelme olmamış; aksine daha da kötüye gitmiştir.

Müvekkil tüm bunlar üzerine kocasının telefonunda başka bir kadınla olan yazışma ve fotoğrafları görünce artık bu evliliğin sürdürülebilir bir yanının kalmadığını görmüştür. Kocasına fotoğraf ve yazışmaları sorduğunda kocası durumu kabul etmiş ve müvekkile sözlü saldırıda bulunmuştur.

Müvekkil artık bu evliliğin devam etmesinden tüm umudunu yitirmiş ve Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla davalı aleyhine Zina Sebebiyle Boşanma Davası açmıştır. Bu dava açıldığı sırada müvekkil, davalı taraftan bir an önce boşanmak istemiş ve herhangi bir nafaka talebinde bulunmamıştır.

Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla ikame edilen boşanma davası müvekkil lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir. Verilen karar ile davalı yan evliliğin bitmesinde ağır kusurlu bulunmuştur.

TMK madde 175 “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” Demekte olup boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş olan müvekkilin, anılan karar ile de sabit olduğu üzere evliliğin bitmesinde ağır kusurlu olan davalı yandan yoksulluk nafakası isteme hakkı doğmuştur.

Müvekkilin gelir seviyesi, davalının gelir seviyesine göre oldukça azdır. (Mahkemenizce tarafların SGK Gelir sorgularının yapılmasını talep ediyoruz EK-2) Davalının ağır kusuruyla evliliğin bitmesi ile hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılan müvekkilin yoksulluğa düşmüş olduğu ve maddi desteğe ihtiyaç duyduğu Mahkemenizce SGK Gelir sorgularının yapılması ile de açıkça görülecektir.

TMK madde 178 “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” Uyarınca 1 yıllık zamanaşımı süresi halen devam etmekte olduğundan, süresi içerisinde işbu davayı açma zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.175-178, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, SGK Gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davacı müvekkil için aylık …. TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesine, nafakaya her yıl ÜFE oranında artış yapılmasına karar verilmesine

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.04.04.2022

 

Davacı Vekili

 

yoksulluk nafakası, nafaka, tedbir nafakası, önlemler, tedbirler, yoksulluk nafakası kime verilir, yoksulluk nafakası kimler alamaz, yoksulluk nafakası miktarı nasıl belirlenir, yoksulluk nafakası hangi durumda bağlanır, yoksulluk nafakası ödenmezse ne olur, çalışan kadın yoksulluk nafakası alabilir mi, nafakayı kimler alamaz, nafaka neye göre hesaplanır, yardım nafakası

 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button