AİLE HUKUKU

Velayet Davası Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                 :

ADRES                  

DAVALI                :C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                  

DAVA KONUSU   : Müşterek çocuğun velayetinin düzenlenmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. D…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden E… D…  isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Güzel başlayan evlilikleri daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamıştır.

Evlilik birliğini devam ettirmenin hem kendileri hem de çocukları için olumlu sonuçlar doğurmayacağına inanan taraflar boşanma kararı almışlar; müvekkil A… B… tarafından ../../…. Tarihinde Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas (EK-1) sayılı dosyasıyla boşanma davası açılmıştır.

Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas …./… Karar (EK-2) sayılı ilamıyla tarafların boşanmasına ve müşterek çocuğun velayetinin davalıda kalmasına karar verilmiş ve bu karar ../../…. Tarihinde kesinleşmiştir.

Ancak davalı tarafından müşterek çocuğun bakımı aksatılmaktadır. Müşterek çocuğun yaşının büyümesi ile artık çocuk müvekkilin yanında yaşamak istemekte, sık sık müvekkile bu durumu beyan etmektedir. Bu duruma müvekkilin aile bireyleri de tanıklık etmiş olup tanık listemizi işbu dilekçe ekinde sunuyoruz. (EK-3)

Bununla birlikte yeni eğitim döneminin de başlamasıyla ergin olmayan müşterek çocuğun okul kaydının yapılması gerekirken davalı tarafça halen daha böyle bir girişimde bulunulmamıştır. Davalı devamlı olarak seyahatlere çıkmakta, müşterek çocukla yeterince ilgilenmemekte, ona düzenli bir hayat sunmamakta ve çocuğun eğitim hayatıyla alakadar olmamaktadır.  Müşterek çocuk planlanmamış eğitim hayatından ve davalının ilgisizliğinden çok şikayetçidir ve bu durumu sık sık müvekkil ile paylaşmaktadır. Mahkemenizce kendini ifade edebilecek yaşta olan küçüğün pedagog ile dinlenilmesiyle de durum açığa kavuşacaktır.

Davalı tarafın müşterek çocuğa karşı olan yükümlülüklerini ağır bir biçimde savsakladığı ve bu şekilde velayet görevini gereği gibi yerine getirmediği sabittir. Davacı müvekkilin düzenli bir geliri vardır (taraflara ait SGK gelir sorgularının yapılmasını talep ediyoruz EK-4), müşterek çocuğun doğup büyüdüğü yerde ikametinin olması (İkamet bilgileri işbu dilekçe ekinde sunulmuştur EK-5) müvekkilin, müşterek çocuğa davalıdan daha iyi imkanlar sunacağını göstermektedir.

Mahkemenizce yapılacak inceleme de gösterecektir ki, velayetin müvekkile verilmesi halinde davacının evi ve küçüğe sağlanan koşullar, küçük bir çocuğun gelişimine ve sağlıklı yaşamasına elverişli bir ortamı ona sağlamaktadır. Küçük de bu durumun farkındadır ve davacı ile yaşamak istemektedir. Bu sebeple çocuğun velayetinin davalıdan alınarak davacıya tevdii edilmesi için iş bu davayı ikame etmiş bulunuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyası, mesaj kayıtları, Taraflara ait SGK gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, İkamet bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Küçük yaştaki müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkile verilmesine ve küçük yaştaki müşterek çocuk ile davalı C…. B…. Arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.21.06.2022

 

Davacı Vekili

 

velayet davası, velayetin değiştirilmesi davası, çocukla kişisel ilişki kurulması, kaç yaşına kadar çocuğun velayeti anneye verilir, kimler velayet davası açabilir, kız çocuğunun velayeti babaya kaç yaşında verilir, çocuğun velayeti kimde kalır, hangi şartlarda çocuğun velayeti babaya verilir, velayetin değiştirilmesi davası nasıl açılır, velayet değişikliği için ne yapmak gerekir, velayetin değiştirilmesi davası nasıl açılır, velayetin değiştirilmesi davasını kim açabilir, çocuğun velayeti sonradan değişir mi, annede olan velayet nasıl alınır, velayet kendisinde olan taraf velayetin değiştirilmesi davası açabilir mi, velayetin değiştirilmesi davası hangi mahkemede açılır

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button