AİLE HUKUKU

Çocuk Tarafından Açılan Nafaka Davası Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   : Yardım Nafakası talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkilin annesi E… F… ile babası davalı C….. B…., Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. tarih …./… Esas ve …./… Karar Sayılı ilamı (EK-1) ile boşanmışlardır. Müvekkilin velayeti annesine verilmiştir ve aynı karar ile müvekkil adına 000,00 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

Davacı müvekkil A… B…, ../../…. tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve iştirak nafakası kesilmiştir. Davacı müvekkilin annesi çalışmamaktadır ve kendisinin de herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Müvekkilin …. Üniversitesinde eğitimi devam etmektedir ve bu husus işbu dilekçe ekindeki öğrenci belgesiyle ortaya konmaktadır. (EK-2) Müvekkil öğrenci olduğundan çalışamamaktadır ve eğitim masrafları ile hayatını devam ettirmesi için gereken asgari harcamaları tek başına karşılayamamaktadır.

Davalı babanın ise maddi durumunun yerinde olduğu Mahkemenizce elde edilecek SGK kayıtları ve banka hesap dökümleriyle de görülecektir. (EK-3) Davalının maddi durumu yerinde olmasına rağmen davacıya babası tarafından herhangi bir destekte bulunulmamaktadır.

Her ne kadar müvekkil 18 yaşını doldurmuş olsa da TMK Madde 328 demektedir ki “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”. Eğitimi sürmekte olan müvekkilin hiçbir gelirinin olmadığı, asgari yaşam standartlarını dahi karşılayamadığı ve yoksulluk içinde olduğu açıktır.

TMK Madde 364 demektedir ki “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.”. Anılan kanun maddeleri, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve günümüz ekonomik koşullar da göz önünde bulundurulduğunda davacı müvekkilin davalıdan yardım nafakası talep etme hakkı vardır ve işbu davayı ikame etme zorunluluğu tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.328-364, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, SGK Gelir sorgusu, Banka kayıtları, Nüfus kayıtları, Ekonomik ve sosyal durum araştırması, öğrenci belgesi, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davacı müvekkil için aylık 000,00 TL yardım nafakasına hükmedilmesine,

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.29.06.2022

 

Davacı Vekili

 

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

yardım nafakası, yardım nafakası davası, Türk Medeni Kanunu 328, Türk Medeni Kanunu 364 TMK 328, TMK 364, üniversite çağında çocuğa nafaka, yardım nafakası kime verilir, çocuğa yardım nafakası ne zaman kesilir, yardım nafakası mahkemesi ne kadar sürer, yardım nafakası hangi durumlarda kesilir, yardım nafakası kaç yaşına kadar devam eder, nafaka ödeme yükümlülüğü ne zaman sona erer, yardım nafakası nasıl iptal edilir, yardım nafakası kesinleşmesi gerekir mi, yardım nafakası neleri kapsar, yardım nafakası kendiliğinden kalkar mı, yardım nafakası nasıl arttırılır, kaç çeşit nafaka vardır, nafaka kesinleşmeden icra edilir mi, evlatlık yardım nafakası talep edebilir mi

Call Now Button