AİLE HUKUKU

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

 ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA DEĞERİ   : 000,00 TL

DAVA KONUSU   : Müvekkilin boşanmadan dolayı zedelenen kişilik hakları için manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. D…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Güzel başlayan evlilikleri daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamıştır.

Davalı yan, evlilikleri boyunca devamlı olarak yok yere sorunlar çıkarmış, hem davacı müvekkil hem de ailesine karşı saygısız, sevgisiz ve ilgisiz tavırlar sergilemiştir. Zaman ilerledikçe de davalının tavırlarında hiçbir düzelme olmamış; aksine daha da kötüye gitmiştir.

Müvekkil tüm bunlar üzerine kocasının telefonunda başka bir kadınla olan yazışma ve fotoğrafları görünce artık bu evliliğin sürdürülebilir bir yanının kalmadığını görmüştür. Kocasına fotoğraf ve yazışmaları sorduğunda kocası durumu kabul etmiş ve müvekkile sözlü saldırıda bulunmuştur.

Sonrasında davalı evi terk ederek başka bir kadınla yaşamaya başlamış; müvekkili küçük düşürmüştür. Müvekkil artık bu evliliğin devam etmesinden tüm umudunu yitirmiş ve Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla davalı aleyhine Zina Sebebiyle Boşanma Davası açmıştır. Bu dava açıldığı sırada müvekkil, davalı taraftan bir an önce boşanmak istemiş ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmamıştır.

Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla ikame edilen boşanma davası müvekkil lehine sonuçlanmış ve karar ../../…. Tarihinde kesinleşmiştir. Verilen karar ile davalı yan evliliğin bitmesinde ağır kusurlu bulunmuştur.

TMK madde 174/2 “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Demekte olup boşanma yüzünden kişilik hakkı zedelenmiş olan müvekkilin, anılan karar ile de sabit olduğu üzere evliliğin bitmesinde ağır kusurlu olan davalı yandan manevi tazminat isteme hakkı doğmuştur.

Mahkemenizce Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasının incelenmesiyle de görüleceği üzere evliliğin bitmesinde davalı ağır kusurludur ve davacı müvekkilin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Müvekkil aldatılmış, kadınlık onuru yerle bir edilmiştir. Uzun süre bu üzüntünün ağırlığını kaldıramayan müvekkil psikolojik destek almaya başlamıştır. Davalı tarafından hayatı alt üst edilen müvekkilin aldatılmanın acısına maruz bırakılmıştır.

Davacının boşanma sebebiyle psikolojisi tamamen bozulmuştur ve aldatılan bekar bir kadın olarak yeni bir hayat kurmakta, insanlara güvenmekte oldukça zorluk çekmektedir. Bu da tamamen davalı tarafın sadakatsiz davranışları sebebiyle gerçekleşmiştir. Müvekkil davalının ağır kusuruyla aldatılması ve evliliğin bitmesi ile hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele etmek zorunda bırakılmıştır.

TMK madde 178 “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” Uyarınca 1 yıllık zamanaşımı süresi halen devam etmekte olduğundan, süresi içerisinde işbu davayı açma zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.174/2&178, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2- Davalı tarafın kusurlu davranışları ile sebep olduğu boşanmanın, müvekkilde manevi zarara sebep olması sebebiyle, 000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.18.04.2022

 

Davacı Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

manevi tazminat, manevi tazminat dava dilekçesi, boşanma sebebiyle manevi tazminat dava dilekçesi, boşanma davasında tazminat miktarı neye göre belirlenir, boşanma davalarında tazminat miktarı nasıl tahsil edilir, boşanmada manevi tazminat nasıl alınır, boşanma davasında tazminat vermemek için ne yapmalıyım, tazminat davasından kazanılan para ne kadar zamanda alınır, boşanmanın ferileri ne demek, tazminat borcu ödenmezse ne olur, boşanmada tazminat ne kadar zamanda ödenir, manevi tazminat nasıl kazanılır, boşanmada manevi tazminat taksitle ödenir mi, boşanma davası tazminat kesinleşmeden icraya konulabilir mi, manevi tazminat şartları nelerdir, manevi tazminat hangi durumlarda istenebilir, TMK 174, TMK 178

Call Now Button