AİLE HUKUKU

Yardım Nafakasının Kaldırılması Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   :Davalı lehine hükmedilen Yardım Nafakasının Kaldırılması Talepli Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalının annesi E… F…, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. tarih …./… Esas ve …./… Karar Sayılı ilamı (EK-1) ile boşanmışlardır. Davalının velayeti annesine verilmiştir ve aynı karar ile davalı adına 000,00 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

Davalı C… B…, ../../…. tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve iştirak nafakası kesilmiştir. Davalı, Ankara ( ) Aile Mahkemesinde, ../../…. Tarihinde açtığı dava ile annesinin çalışmadığı, kendisinin de herhangi bir geliri bulunmadığı; …. Üniversitesinde eğitiminin devam ettiği ve eğitim masrafları ile hayatını devam ettirmesi için gereken asgari harcamaları tek başına karşılayamadığından bahisle yardım nafakası talebinde bulunmuştur.

Yapılan yargılama sonucunda Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. tarih …./… Esas ve …./… Karar Sayılı ilamı (EK-2) ile davalı lehine 000,00 TL yardım nafakasına hükmedilmiştir. Davacı müvekkil davalı lehine hükmedilen bu yardım nafakasını günü gününe ödemiştir.  İşbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz banka hesap dökümü kayıtlarından (EK-3) da görüleceği üzere müvekkil, üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmiştir.

Son zamanlarda müvekkilin sağlık durumu kötüye gitmeye başlamış, yapılan tetkikler sonucunda da müvekkilin çalışma hayatına devam etmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkmış ve derhal tedaviye başlanmıştır. Müvekkile ait sağlık raporları işbu dilekçe ekinde sunulmaktadır. (EK-4)

Müvekkil çektiği sağlık sıkıntılarının yanında çalışamadığı için maddi sıkıntılar içerisine de düşmüştür. Tüm varlığını sağlık giderleri için kullanan müvekkil kendi geçimini zor sağlar hale gelmiştir. Müvekkile ait banka hesaplarının incelenmesiyle de müvekkilin malvarlığının hızla tükendiği görülecektir.

TMK md.331- demektedir ki; Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.”

Davacı müvekkil davalıya ödemekte olduğu yardım nafakasını artık ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Müvekkil hem maddi hem manevi hem de sağlık yönünden zor zamanlar geçirmektedir. Tüm bunların yanında bir de davalıya yardım nafakası ödemeye çalışmaktadır ancak bu nafaka artık müvekkili oldukça zorlamaktadır. Açıkladığımız tüm bu sebepler ile, davacının artık davalıya yardım nafakası verebilecek bir durumu olmadığından davalı lehine hükmedilen yardım nafakasının kaldırılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.331, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, SGK Gelir sorgusu, Banka kayıtları, Nüfus kayıtları, Ekonomik ve sosyal durum araştırması, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davalı için hükmedilen aylık 000,00 TL yardım nafakasının KALDIRILMASINA,

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.01.07.2022

 

Davacı Vekili

 

nafaka, nafakanın kaldırılması davası, nafakanın kaldırılması dava dilekçesi, TMK 331, yardım nafakası hangi durumlarda kesilir, yardım nafakası ne zaman sona erer, yardım nafakası nasıl iptal edilir, yardım nafakası kendiliğinden kalkar mı, yardım nafakası neye göre belirlenir, çocuğa yardım nafakası ne zaman kesilir, yardım nafakası neleri kapsar, geriye dönük nafaka kaldırılabilir mi, yardım nafakası zorunlu mu, yardım nafakası şartları nelerdir, okuyan çocuğa kaç yaşına kadar nafaka ödenir

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button