AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

NİŞAN HEDİYELERİNİN GERİ VERİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVALI                     :C….. D….. (T.C.:……………)

ADRES                       

DAVA DEĞERİ       : 000,00 TL

TALEP KONUSU     : Taraflar arasındaki nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı A… B… ve davalı C… D…, ……….. Beşevler Çankaya Ankara adresinde bulunan nişan salonunu kiralayarak, ../../…. Tarihinde tarafların yakın çevrelerinin de katılmış olduğu bir nişan töreniyle nişanlanmışlardır. Nişan töreninde davacı müvekkil ve ailesi tarafından davalıya 000,00 TL değerinde hediye verilmiştir. Söz konusu nişan törenine ait fotoğraf ve video kayıtları ekte sunulmuştur. (EK-1)

Evlilik tarihi yaklaşırken davalının ve ailesinin müvekkil ve ailesine karşı olan tutumu değişmeye başlamıştır. Evlilik birliğinde kullanılmak üzere alınan eşyaların maddi yükü davacı müvekkil ve ailesine yüklenmeye çalışılmış; taraflar arasında gerginlikler yaşanmıştır. Davalının müvekkile karşı tavrı değişmiştir.

Davalı tarafın müvekkile olan tavrının farkında olan tarafların ortak arkadaşları ../…/…. Tarihinde tarafları evlerinde misafir etmişler; sohbet sırasında davalı birden yükselerek davacı müvekkile hakaretler etmeye başlamış ve nişanı bozduğunu beyan etmiştir. Bu olaya tarafların arkadaşları da tanıklık etmiş olup, tanık listesi dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK-2)

Davalının nişanı bozmasıyla müvekkil tarafından nişanda davalıya verilen hediyeler geri istenmişse (mesaj kayıtları ekte sunulmuştur EK-3) de davalı taraf hediyeleri iade etmemiştir. Müvekkil nişanın bozulmasıyla uğradığı elemin yanında bir de davalı tarafından maddi olarak da zarara uğratılmıştır. Müvekkil ve ailesinin nişanda davalıya vermiş oldukları hediyelere ait faturalar işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-4)

Davalı haklı sebep olmaksızın nişanı bozduğundan ve talep edilmesine rağmen nişan dolayısıyla kendisine verilen hediyeleri iade etmediğinden işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Nişan törenine ait fotoğraf ve video kayıtları, davalıya nişan dolayısıyla verilmiş olan hediyelere ilişkin faturalar, mesaj kayıtları tanık ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davamızın Kabulüne,

2-Haklı sebep olmaksızın nişanı bozan davalıya nişan dolayısıyla verilmiş olan 000,00 TL değerindeki hediyelerin davacı müvekkile aynen iadesine,

3-Hediyelerin aynen iadesinin mümkün olmaması halinde 000,00 TL dava değerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 11.02.2022

 

DAVACI A… B… VEKİLİ

 

hediyelerin iadesi davası, hediyelerin geri verilmesi davası, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi davası, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesi davası, nişan takıları, aile mahkemesi, aile hukuku, nişan hediyelerinin iadesi hangi mahkeme, nişanın bozulması durumunda geri verilmesi gereken hediye nedir, nişanda takılan takılar geri alınır mı, mutat hediye ne demek, hediye edilen para geri istenir mi, nişanda takılan ziynet eşyaları kime aittir, alışılmış hediyeler nelerdir, nişanda takılan takılar ne olur, nişanlılık davaları hangi mahkeme, nişanda erkeğe takilan takılar kimde kalır, nişan bozulunca takılar kimde kalır

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button