AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

BABALIK DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  

VEKİLİ                 :

ADRES                 

DAVALI                :D….. E…. (T.C.:………..)

ADRES                  

DAVA KONUSU   : Babalık davası (babalığın tespiti) ve nafaka taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkilin annesi C… B… ile davalı D… E…, …. Yılında ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmış; birliktelik yaşamaya başlamışlardır. Bu birliktelik yakın çevreleri tarafından da bilinmektedir. Müvekkilin annesi C… B…’nin bu evlilik dışı birliktelikten hamile olduğu anlaşılınca taraflar evlenmeye karar vermişler ancak evliliğe giden bu süreçte aralarında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda ilişkilerini devam ettirememişlerdir. Bu süreçle ilgili tanık anlatımları önem arz etmekte olup tanık listesi işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-1)

../../…. Tarihinde, …. Hastanesinde (hastane kayıtları ektedir EK-2) davacı müvekkil dünyaya gelmiştir. TMK Madde 282 “Çocuk ile ana arasında soy bağı doğumla kurulur.” Uyarınca müvekkil ile annesi arasında soy bağı kurulmuş olup müvekkil annesi C… B… Hanesine kaydedilmiştir. (EK-3)

Müvekkil ve davalı arasındaki soy bağı henüz kurulamamış olup TMK madde 301 gereğince “Çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.” Aynı maddeye göre babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye ihbar edilerek; öncelikle davalının babalığına hükmedilmesini ve müvekkil ile davalı arasında soy bağı kurulmasını talep ediyoruz.

Küçük yaştaki müvekkilin velayetinin annesinde kalmasıyla, küçük yaştaki müvekkil davalı D… E… arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilerek; müvekkilin giderleri için aylık ……. TL iştirak nafakasına hükmedilmesini de talep etmek hususu zaruri olmuştur.

 HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Hastane kayıtları, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2- Davalının babalığına hükmedilmesini ve müvekkil ile davalı arasında soy bağı kurulmasına,

3- Küçük yaştaki müvekkilin velayetinin annesinde kalmasıyla, küçük yaştaki müvekkil davalı D… E… arasında kişisel ilişki kurulmasına,

4-Müvekkilin giderleri için aylık ……. TL iştirak nafakasına hükmedilmesine,

5-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.10.02.2022

Davacı Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

babalık davası, babalığın tespiti davası, tmk 301, türk medeni kanunu madde 301, nafaka, tazminat, iştirak nafakası, neseb, nesebin kurulması, soybağı, soybağının kurulması, soybağının tespiti, babalık davasında neler talep edilebilir, babalık davası kim tarafından açılır, babaya hangi durumlarda dava açılır, baba reddedilebilir mi, babalık hakkı nasıl alınır, babalık davası hangi amaca yönelik davadır, soybağının kurulması nedir, gerçek baba babalık davası açabilir mi, babalık davasını çocuk açabilir mi, çocuk babalık davasını ne zaman açar, babalık davası kamu düzenini ilgilendirir mi, baba reddedilebilir mi, babalık hükmü kararı nasıl alınır, baba tanıma davası açabilir mi, aile mahkemesi

Call Now Button