AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

VELAYET HAKKINA SAHİP OLAN EBEVEYNİN BİR BAŞKASIYLA EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİ, İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUN AHLAKİ YARARINA AYKIRI OLDUĞUNDAN VELAYETİN DİĞER EBEVEYNE VERİLMESİ GEREKİR.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 08.09.2014 Tarih, 2014/16098 Esas, 2014/16787 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Velayet hakkına sahip olan annenin evli olduğu halde bir başkasıyla evlilik dışı ilişkisinin olduğu, zaman zaman ilişkisi olduğu şahsı eve aldığı ve yargılama sırasında uzmanlarla görüşmekten kaçındığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Annenin açıklanan şekildeki yaşam tarzı, 1998 doğumlu kız çocuğu için ciddi risk teşkil eder. İdrak çağındaki çocuğun görüşü, yüksek yararına açıkça aykırı değil ise önem taşır. Çocuğun ifade ettiği görüş menfaatine açıkça aykırı ise bu görüş dikkate alınamaz. Gerçekleşen bu durum ve ergin olan diğer çocuğun babası yanında kaldığı da gözetilerek, velayetin anneden alınıp babaya verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button