TAZMİNAT HUKUKU

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİN EDİLEBİLECEK CİSMANİ ZARARLARIN KAPSAMINA ZARARA UĞRAYANLARIN İYİLEŞME SÜRECİNDE ÇOCUKLARINA BAKAMAYACAK OLMALARI NEDENİ İLE ÇOCUK BAKICI MASRAFLARI DA GİRMEKTEDİR

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 16.12.2019 Tarih, 2017/582 Esas, 2019/12020 Karar Sayılı İçtihat Metni

“…

Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacılar, tatil amacıyla …….’ya gidiş yolundayken maruz kaldıkları davaya konu kaza nedeniyle, kazada zarar gören bir adet bavul bedeli, çocuklarına bakamayıp bakıcı tutarak ödedikleri bakıcı gideri ile yurtdışına gidiş ve tedavi işlerinin yürütülmesinde yardımcı olan kişiye ödenen bedelden oluşan maddi zararlarının da tazminini istemiş; mahkemece, bavul bedeli ve yardımcı kişiye yapılan ödemeye ilişkin zararın ispat edilemediği, çalışan davacılar çocukları için normal zamanda da bakıcı tuttuklarından kaza nedeniyle ilave ödeme yapmalarının mümkün olmadığı gerekçesiyle, anılan taleplerin reddine karar verilmiştir.

Davaya konu kaza tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 42. maddesinde “Zararı ispat etmek müddeiye düşer, zararın hakiki miktarını ispat etmek mümkün olmadığı takdirde hakim, halin mutat cereyanını ve mutazarrır olan tarafın yaptığı tedbirleri nazara alarak onu adalete tevfikan tayin eder” düzenlemesine yer verilmiş; aynı yöndeki düzenleme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 50. maddesiyle de benimsenmiştir.

Davacılar tatil amacıyla yurtdışına gittiklerinden, yanlarında bavullarının bulunması ve kazanın oluş şekline göre de bavulun zarar görmesinin kaçınılmazlığı dikkate alındığında, bu zarar talebinin makul ve kabul edilebilir olduğu açıktır. Her iki davacının da kazada ayağının kırıldığı; ATK’dan alınan raporla 2 ve 3 aylık sürelerde iyileşebileceklerinin saptandığı; davacıların tedavileri amacıyla ancak 3. kişinin refakatiyle hastaneye gidip gelebilecekleri, ayrıca kaza nedeniyle iptal olan biletlerinin yenilenmesi, yurtdışı çıkış işlemlerinin takibi gibi işlemlerin de yine 3. kişi tarafından takibinin gerekeceği; bu işler için davacılara yardım eden 3.kişinin anılan işler için davacılardan …,00 TL. aldığını beyan ettiği gözetilerek, davacıların bu zararlarını da ispat ettiği kabul edilmelidir.

Diğer yandan; kaza tarihinde tatilde olan ve bu nedenle çocuklarına kendileri bakarak bakıcı gideri yapmayacak olan davacıların, kazada ayakları kırıldığından … yaşındaki çocuklarının bakımı için bakıcı gideri ödeyip ek külfete katlanmak zorunda kalacakları gözetilmek ve dosyaya sunulan ….. tarihli belgeyle tanık beyanı değerlendirilmek suretiyle, bakıcı gideri bedeli hakkında hüküm tesisi gerekir.

trafik kazası, bedensel zarar, maddi tazminat, manevi tazminat, trafik kazası zararın tazmini, bakıcı masrafları, iş göremezlik, malullük, iş gücünden yoksunluk, sigorta şirketi, araç sürücüsü, araç işleten, trafik kazası, bedensel zarar, maddi tazminat, manevi tazminat, trafik kazası zararın tazmini, bakıcı masrafları, iş göremezlik, malullük, iş gücünden yoksunluk, sigorta şirketi, araç sürücüsü, araç işleten, ölümlü trafik kazası tazminat davası dilekçesi, ölümle sonuçlanan trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, trafik kazası tazminat davası dilekçesi, trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, ölümlü trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, ölümle sonuçlanan trafik kazası tazminat davası dilekçesi, cenaze masrafları, defin masrafları, ölenin desteğinden yoksun kalanların tazminat talepleri, ölenin bakmakla yükümlü olduklarının tazminat talepleri, beden zararı, bedensel zararın tazmini başvuru dilekçesi, hastane masrafları, manevi tazminat, iş göremezlik, trafik kazası sigortaya başvuru nasıl yapılır, sigorta şirketine başvuru zorunlu mu, sigorta şirketine hangi mahkemede dava açılır, trafik kazaları hangi mahkemede görülür, trafik kazalarında tazminat davası kime karşı açılır, şirketleri hangi mahkemeye verilir, ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat kimden istenir, sigorta hukuku, sigorta şirketi, kasko, zorunlu mali sorumluluk sigortası, bedensen zarar, üzüntü, elem, keder, bedensel acı, tedavi giderleri, sgk rücu, çalışılamayan süre, bakım masrafları, yoksun kalınan kazanç

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button