TAZMİNAT HUKUKUYARGI KARARLARI

TİCARİ ARACIN HUSUSİ OLARAK KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEN MADDİ VE MANEVİ ZARARLAR İÇİN AVANS FAİZİ DEĞİL, YASAL FAİZ İSTENEBİLİR

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 21.05.2019 Tarih, 2016/15343 Esas, 2019/6435 Karar Sayılı İçtihat Metni

Davacı vekili, 04/11/2012 tarihinde davacının yolcu olduğu davalıya trafik sigortalı aracın dava dışı sürücü idaresindeyken meydana gelen tek taraflı trafik kazasında davacının yaralandığını, davacının inşaat ustası olduğunu, nitelikli bir inşaat ustasının günümüzde geliri günlük yevmiye ücretinin 90,00 TL ile 110,00 TL civarında ve aylık bazda ise genel olarak aldığı ücretlerin yaklaşık 2.000,00 TL ile 2.600,00 TL arasında değiştiğini, sürekli ve geçici işgöremezliği ile sakat kalması ile çalışamadığı ve hastanede tedavi gördüğü sırada bakıcı yardımından faydalanması nedeniyle ortaya çıkan bakıcı masrafları nedeniyle şimdilik 3.000,00 TL maddi tazminatın, olay tarihinden aksi takdirde dava tarihinden başlayarak T.C. Merkez bankasının kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan ticari-avans faizi ile davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

….

Davacı vekilince tazminat için temerrüt faizi olarak ticari faiz(avans faizi) istenilmiş, mahkemece tazminatta ticari faize hükmedilmiştir. Oysa, zarara neden olan davalıya sigortalı aracın kullanım amacı hususi olup ticari araç değildir. O halde; temerrüt faizi olarak yasal faize hükmedilmesi gerekirken ticari faize hükmedilmesi doğru değil bozma nedeni ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.”

trafik kazası, bedensel zarar, maddi tazminat, manevi tazminat, trafik kazası zararın tazmini, bakıcı masrafları, iş göremezlik, malullük, iş gücünden yoksunluk, sigorta şirketi, araç sürücüsü, araç işleten, trafik kazası, bedensel zarar, maddi tazminat, manevi tazminat, trafik kazası zararın tazmini, bakıcı masrafları, iş göremezlik, malullük, iş gücünden yoksunluk, sigorta şirketi, araç sürücüsü, araç işleten, ölümlü trafik kazası tazminat davası dilekçesi, ölümle sonuçlanan trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, trafik kazası tazminat davası dilekçesi, trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, ölümlü trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, ölümle sonuçlanan trafik kazası tazminat davası dilekçesi, cenaze masrafları, defin masrafları, ölenin desteğinden yoksun kalanların tazminat talepleri, ölenin bakmakla yükümlü olduklarının tazminat talepleri, beden zararı, bedensel zararın tazmini başvuru dilekçesi, hastane masrafları, manevi tazminat, iş göremezlik, trafik kazası sigortaya başvuru nasıl yapılır, sigorta şirketine başvuru zorunlu mu, sigorta şirketine hangi mahkemede dava açılır, trafik kazaları hangi mahkemede görülür, trafik kazalarında tazminat davası kime karşı açılır, sigorta şirketleri hangi mahkemeye verilir, ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat kimden istenir, sigorta hukuku, sigorta şirketi, kasko, zorunlu mali sorumluluk sigortası, bedensen zarar, üzüntü, elem, keder, bedensel acı, tedavi giderleri, sgk rücu, çalışılamayan süre, bakım masrafları, yoksun kalınan kazanç

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button