AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

BİR BAŞKASI İLE GAYRİ RESMİ ŞEKİLDE BİRLİKTE YAŞAYAN EŞİN YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ REDDEDİLİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 06.04.2016 Tarih, 2015/15309 Esas, 2016/6985 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı erkeğin mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında, davacı kadının da sadakatsiz davranışlarının bulunduğunun, ancak, kadının bu kusurlu davranışına rağmen erkeğin ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan delillerden, davacı kadının, davanın devamı sırasında bir başkası ile gayri resmi şekilde birlikte olduğu ve halen o kişiyle yaşadığı anlaşılmaktadır. Davacının evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması irat şeklinde verilen yoksulluk nafakasının kaldırılması sebebidir (TMK m. 176/3). Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşullarının davacı kadın lehine oluştuğundan söz edilemez. Bir başka erkekle birlikte yaşayan kadına tedbir nafakası da verilemez. Bu durumda, davacı kadının tedbir ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

yoksulluk nafakası, yoksulluk nafakası kimler alamaz, yoksulluk nafakası ne zaman istenir, çalışan eş yoksulluk nafakası alabilir mi, nafaka maaşın yüzde kaçı olur, erkek hangi hallerde nafaka ödemez, yoksulluk nafakası neye göre belirlenir, yoksulluk nafakası şartları nelerdir, nafaka nasıl ortadan kalkar, yoksulluk nafakası nasıl sona erer, kadın hangi durumlarda nafaka alamaz, sigortalı bir işe girince nafaka kesilir mi, asgari ücretli bir eş ne kadar nafaka öder, çocuğa nafaka ne zamana kadar ödenir, nafaka almak için ne kadar evli kalınmalı, ömür boyu nafaka kalktı mı, birikmiş nafaka alacağı nasıl tahsil edilir

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button