DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA (     ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

D.NO:2021/…… E.

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE  

İTİRAZ EDEN       

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS     : B…. C…. (T.C.:…………….)

ADRES                      :……………………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara

VEKİLİ                     :Avukat Burak Cem Tosun–Avukat Deniz İpek Bayram

ADRES                      :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

TELEFON                 :Ofis 0312 385 41 88 Cep (1) 0507 453 43 33 Cep (2) 0554 213 92 89

BORÇLU                  : A…. B…. (T.C.:…………….)

ALACAKLI             : C…. D…. (T.C.:…………….)

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesine karşı süresi içerisinde itirazlarımızın sunumu hakkındadır.

 AÇIKLAMALAR

Alacaklı tarafından ikame edilen, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası (EK-1) ile dosyanın borçlusu A…. B….’nin mallarına haciz konması kararı kesinleşmiş; bu doğrultuda ../../…. tarihinde gönderilen Birinci Haciz İhbarnamesi, …/…./….. tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Gönderilen haciz ihbarnamesi ile müvekkilin, dosyanız borçlusuna olan her türlü hak ve alacağı üzerine haciz konulması talep edilmiştir. İşbu dilekçe ekinde sunduğumuz müvekkilin muhasebe kayıtlarının (EK-2) incelenmesi ve dosyanız borçlusu ile ilgili gerekli araştırma yapıldığında görüleceği üzere, dosyanız borçlusunun müvekkil nezdinde herhangi bir hak ve alacağı yoktur.

Mevcut bulunmayan alacaklara ilişkin olarak haciz konulması mümkün olmadığından; birinci haciz ihbarnamesinde bildirilen dosya borcuna, faize ve tüm ferilerine süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (89 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Muhasebe kayıtları, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle, Ankara …İcra Müdürlüğü’nün 2021/…. E. Sayılı dosyasınca gönderilen birinci haciz ihbarnamesine karşı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNÜ ve itirazlarımız doğrultusunda işlem yapılmasını talep ederiz. 17/09/2021

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Eden

                                                                                          B…. C…. Vekili

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

 

haciz ihbarnamesine itiraz, haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi, birinci haciz ihbarnamesine itiraz nasıl yapılır, 1 haciz ihbarnamesine itiraz edilmezse ne olur, 89 1 itiraz edilirse ne olur, haczin 3 şahıslara tebliğ kağıdı nedir, maaş haczine itiraz süresi ne kadar, doğmamış alacağa haciz konulabilir mi, 89 1 haciz ihbarnamesi ileriye dönük geçerli olur mu, 89 1 e cevap verilmezse ne olur, 89 1 bloke nedir, haciz ihbarnamesine itiraz nereye yapılır, 3.sahis olarak icra geldi ne yapmalıyım

 

2021 Ankara Çankaya Mebusevleri Avukat Burak Cem Tosun

2021 Ankara Çankaya Mebusevleri Avukat Deniz İpek Bayram

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button