TAZMİNAT HUKUKU

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK ZARARLARIN TAZMİNİ NOKTASINDA TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 54 BELİRLEYİCİ OLMAKTA OLUP, TAZMİNİ TALEP EDİLEBİLECEK ZARARLARIN KAPSAMINA TEDAVİ GİDERLERİ, KAZANÇ KAYBI, ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASINDAN YA DA YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR VE EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR GİRMEKTEDİR

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 08.11.2021 Tarih, 2021/4507 Esas, 2021/8342 Karar Sayılı İçtihat Metni

“…

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Sorumluluğu doğuran olayın, zarar görenin vücut bütünlüğünü ihlal etmesi hali 6098 sayılı TBK m. 54’te özel olarak hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, vücut bütünlüğünün ihlali halinde mağdurun malvarlığında meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın ve dolayısıyla maddi zararın türleri;tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar şeklinde düzenlenmiştir.

…”

trafik kazası, bedensel zarar, trafik kazası, maddi tazminat, manevi tazminat, trafik kazası zararın tazmini, bakıcı masrafları, iş göremezlik, malullük, iş gücünden yoksunluk, sigorta şirketi, araç sürücüsü, araç işleten, trafik kazası, bedensel zarar, batıkent, maddi tazminat, manevi tazminat, trafik kazası zararın tazmini, bakıcı masrafları, iş göremezlik, malullük, iş gücünden yoksunluk, sigorta şirketi, araç sürücüsü, araç işleten, ölümlü trafik kazası tazminat davası dilekçesi, ölümle sonuçlanan trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, trafik kazası tazminat davası dilekçesi, trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, ölümlü trafik kazası tazminat davasına cevap dilekçesi, batıkent, ölümle sonuçlanan trafik kazası tazminat davası dilekçesi, cenaze masrafları, defin masrafları, ölenin desteğinden yoksun kalanların tazminat talepleri, ölenin bakmakla yükümlü olduklarının tazminat talepleri, yenimahalle, trafik cezası, beden zararı, bedensel zararın tazmini başvuru dilekçesi, hastane masrafları, manevi tazminat, iş göremezlik, trafik kazası sigortaya başvuru nasıl yapılır, sigorta şirketine başvuru zorunlu mu, sigorta şirketine hangi mahkemede dava açılır, trafik kazaları hangi mahkemede görülür, trafik kazalarında tazminat davası kime karşı açılır, sigorta şirketleri hangi mahkemeye verilir, ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat kimden istenir, sigorta hukuku, sigorta şirketi, kasko, zorunlu mali sorumluluk sigortası, bedensen zarar, üzüntü, elem, keder, bedensel acı, tedavi giderleri, sgk rücu, çalışılamayan süre, bakım masrafları, yoksun kalınan kazanç

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button