DİLEKÇE ÖRNEKLERİTAZMİNAT HUKUKU

ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                       

MURİS                        :E…. B…. (T.C.:…………….)

PLAKA NO                :06 …

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN                       :C….. D….. (T.C.:……………)

PLAKA NO                :06 …

DAVA DEĞERİ     :…………………….TL

TALEP KONUSU     : Murise ait 06 … plakalı araç ile davalı C….. D…..’ ye ait 06 … plakalı aracın ../../…. Tarihinde karışmış olduğu trafik kazası sonucu E… B…’nin hayatını kaybetmesi sebebiyle mirasçısı olan müvekkilin uğradığı zarara yönelik maddi ve manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Muris E….. B….., 06 …  Plaka sayılı …. Aracı (ruhsat fotokopisi dilekçe ekinde sunulmuştur EK-1) ile ../../…. Tarihinde Batıkent yönünden Ostim’e doğru ilerlerken mülkiyeti C….. D….‘ye ait olan 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araç ile, ……………………. Kavşağı’nda trafik kazasına karışmıştır.

C….. D….‘nin sevk ve idaresindeki araç, kazanın meydana geldiği konumun hız sınırı kurallarını ihlal ederek duramamış ve müvekkilin sevk ve idaresindeki araca hızla çarparak, müvekkilin ön taraftaki araca çarpmasına sebebiyet vermiş ve böylelikle bir zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. E….. B….. araç içerisinde sıkışmış; olay mahalline gelen sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılmış ve ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E… B… kurtarılamamıştır.

Olay neticesinde olay yerine gelen polis ekipleri ile Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-2) tutulmuştur. Bu tutanak doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre C….. D….‘ye ait 06 … plakalı araç tam ve asli kusurlu olandır. Murisin bu kazada hiçbir kusuru bulunmamaktadır.

Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-3) da anlaşılacağı üzere, istemde bulunan müvekkil murisin tek mirasçısıdır. Bu şekilde hayatını kaybeden murisin (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur Ek-4) hastane ve defin masraflarını müvekkil kendi cebinden karşılamak zorunda kalmıştır. Bu giderlere ilişkin fatura ve belgeler işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-5)

Bununla birlikte müvekkil çalışmamakta olup, müvekkilin geçimini babası muris E… B… sağlamakta idi. Murisin vefatıyla birlikte müvekkil murisin kendisine sağladığı maddi destekten de mahrum kalmıştır. Babasının vefatıyla yaşadığı üzüntü ve elemin yanında bir de bu şekilde maddi sıkıntılar içerisine düşmüştür.

Ankara … Asliye Ceza Mahkemesi 2021/… esas sayılı dosyasıyla müvekkilin babasının ölümüne sebebiyet veren C….. D…. hakkında kamu davası (iddianame ektedir EK-6) açılmış olup, yargılama devam etmektedir. Bu ceza davası ve hukuk mahkemesince yapılacak bilirkişi incelemesiyle kusur oranları belli oluncaya kadar fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere; meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin yoksun kaldığı destek, murisin hastane tedavi giderleri ve defin giderleri ile araçta meydana gelen hasar ve değer kaybı nedeniyle şimdilik… TL maddi tazminat ve kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle müvekkilin yaşadığı üzüntü ve elemin bir miktar azaltılabilmesi adına şimdilik… TL manevi tazminatın davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : 6047 Sayılı KTK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Aracın ruhsat fotokopisi, …/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Veraset ilamı, Murise ait kimlik bilgileri, Hastane ve defin masraflarına ilişkin fatura ve belgeler, Ankara … Asliye Ceza Mahkemesi 2021/… esas sayılı dosyası ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-Meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin yoksun kaldığı destek, murisin hastane tedavi giderleri ve defin giderleri ile araçta meydana gelen hasar ve değer kaybı nedeniyle şimdilik … TL maddi tazminat talebimizin yasal faizi ile davalıdan tahsiline,

2-Kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle müvekkilin yaşadığı üzüntü ve elemin bir miktar azaltılabilmesi adına yargılama sonunda belirlenecek tutardan şimdilik … TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 01.12.2021  

 

DAVACI A… B… VEKİLİ

 

Call Now Button