TAZMİNAT HUKUKU

MESLEK HASTALIĞI YADA İŞ KAZASI NEDENİYLE BELİRLENEN MALULİYET ORANINDA BİR ARTMA OLDUĞU TAKTİRDE, BU DURUM YENİ BİR OLGU OLUP ARTAN MİKTAR İÇİN AYRI BİR DAVA AÇILABİLMESİ MÜMKÜNDÜR

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.03.2008 Tarih, 2008/21-245 Esas, 2008/249 Karar Sayılı İçtihat Metni

“…

Meslek hastalığı yada iş kazası nedeniyle belirlenen maluliyet oranında bir artma olduğu taktirde, bu durum yeni bir olgu olup artan miktar için ayrı bir dava açılabilmesi mümkündür.

….

KARŞI OY YAZISI

Bilindiği üzere, bazı hallerde, gerek zararı doğuran eylem veya işlemin ne olduğu, zararın kapsam ve miktarı aynı anda ve tam bir açıklıkla belirlenebilir. Böyle durumlarda, zarar görenin, uğradığı zararın varlığını, zarar verenin kim olduğunu, kapsam ve miktarının neden ibaret bulunduğunu öğrendiği andan itibaren, zarar verenden bunun tazminini isteme hakkının doğacağı ve bu hakkına ilişkin yasal zamanaşımı süresinin de o tarihte başlayacağı açıktır. Herhangi bir eylemden doğan zararın tümü bir birlik teşkil eder, birbiriyle ilgisi olmayan bağımsız zararların bir toplamı olarak görünmez; dolayısıyla, zararın kapsamı ve tutarının belli olmaması, zamanaşımının başlamasına engel oluşturmaz. Başka bir ifadeyle, zararın öğrenilmesi, onun kapsamının değil, varlığının öğrenilmesi anlamındadır, zararın varlığı, niteliği ve esaslı unsurları hakkında bir dava açmaya, o davayı ciddi ve objektif bir şekilde desteklemeye, gerekçelerini göstermeye elverişli yeterli hal ve şartların öğrenilmesi, zararın öğrenilmiş sayılması için yeterlidir.

Buna karşılık, ortaya çıkan zarar, kendi özel yapısı içerisinde, sonradan değişme eğilimi gösteriyor, kısaca, zararı doğuran eylem veya işlemin doğurduğu sonuçlarda (zararın nitelik veya kapsamında) bir değişiklik ortaya çıkıyor ise, artık, “gelişen durum” ve dolayısıyla, gelişen bu durumun zararın nitelik ve kapsamı üzerinde ortaya çıkardığı değişiklikler (zarardaki değişme) söz konusu olacaktır. Böyle hallerde, zararın kapsamını belirleyecek husus, gelişmekte olan bu durumdur ve bu gelişme sona ermedikçe zarar henüz tamamen gerçekleşmiş olamayacağı için zamanaşımı süresi bu gelişen durumun durduğunun veya ortadan kalktığının öğrenilmesiyle birlikte işlemeye başlayacaktır (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, 15.11.2000 gün E: 2000/21-1609 K: 2000/1699; 06.11.2002 gün ve E:2002/4-882 K:874).

…”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Meslek hastalığı, cismani zarar, tazminat hukuku, tazminat, maddi tazminat, manevi tazminat, iş göremezlik, maluliyet, sürekli beden gücü kaybı, hak kaybı, zaman aşımı, batıkent, beden gücü kaybındaki her artış, trafik kazası, trafik kazalarında tazminat, sigorta hukuku, yaşam boyu bakım giderleri, bakıcı giderleri, tedavi giderleri, geçici iş göremezlik, mali sorumluluk sigortası, güvence hesabı, tazminat hesaplama, güç kaybı tazminatı, yenimahalle, destekten yoksun kalanlar, manevi tazminat, kazanç kaybı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, 15.11.2000 gün E: 2000/21-1609 K: 2000/1699; 06.11.2002 gün ve E:2002/4-882 K:874, sürekli işgöremezlik, bedensel zarar, yaşam boyu bakım gideri, bakıcı gideri, tazminattan indirim, kusur, sigorta şirketi, kaza sigortası, hatır taşımacılığı, güvence hesabı, can zararları, ortalama ömür, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.03.2008 Tarih, 2008/21-245 Esas, 2008/249 Karar

Call Now Button