AİLE HUKUKU

UZAKLAŞTIRMA KARARI TALEBİ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

 TALEPTE BULUNAN

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

TALEP KONUSU   : Davacı müvekkilin Davalı tarafından gördüğü fiziksel, psikolojik, şiddet, tehdit ve hakaret nedeni ile Sayın Mahkemenizden, 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin alınması hakkında talep ve beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., ../../…. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden X ve Y isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Davalı tarafça evlilik birliği sürecinde davacı müvekkile ve ailesine yönelik şiddet eylemleri devam etmektedir.

Davalı, müvekkile hakaret etmekte, fiziksel şiddet uygulamakta, ortak çocuklara şiddet uygulamakta, ortak çocukların, akrabaların, komşuların önünde davacı müvekkili küçük düşürücü şekilde hakaret etmekte, telefon mesajları ile tehdit etmekte, fiziksel, psikolojik şiddet uygulamaktadır.

Müvekkil maruz kaldığı fiziksel şiddet sebebiyle birkaç defa hastaneye gitmiş ve darp raporu alarak davalıdan şikayetçi olmuştur. Söz konusu darp raporları ve şikayete dair belgeler işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-2)

Davalı taraf, davacı müvekkili evlilikleri boyunca yaşanan her küçük tartışmada her defasında evden kovmuş; şeref ve haysiyetine yönelik hakaretler etmiş; müvekkili ve aile üyelerini tehdit etmiştir ve hala da bu eylemlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Davalı taraf, ortak çocuklarına da ilgi göstermemekte, evde devamlı sigara içmekte, çocukların yanında küfürlü konuşmakta, onların hiçbir türlü bakımları ile ilgilenmemekte, davacı müvekkile çocukların önünde hakaret etmekten ve fiziksel şiddette bulunmaktan geri durmamakta ve çocukların psikolojisinin bozulmasına neden olmaktadır.

Davacı müvekkil davalı tarafından, psikolojik, cinsel, sözlü her türlü şiddete ve hakarete maruz kalmakta olup, tehdit de edilmekte ve evden kovulmakta, şu an ikamet ettiği aile evi basılmaktadır.

Açıklanan tüm bu sebeplerle, davacı müvekkilin davalı tarafından gördüğü fiziksel, psikolojik, şiddet, tehdit ve hakaret nedeni ile Sayın Mahkemenizden, 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin ivedilikle alınmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER  : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                         : Mesaj ve mail çıktıları, karakol zabıtlar, CBS Şikayet evrakları, bilirkişi raporu, tanık, keşif, yemin, şikayet belgeleri, darp raporu ve sair delail.

Tanıklar:

E….. (T.C.:………….)

………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara

F….. (T.C.:………….)

………………….. Ostim Yenimahalle Ankara

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

 SONUÇ VE TALEP :

Yukarıdaki açıklamalardan dolayı Sayın Mahkemenizden,

1-Davacı müvekkile ve müşterek çocuklara yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması

2-Davacı Müvekkil ve müşterek çocuklar ile bu kişilerin bulundukları ………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresindeki konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması, DERHAL UZAKLAŞTIRILMASI VE YAKLAŞMAMASININ SAĞLANMASI,

3-Davalının müşterek çocuklarla olan kişisel ilişkisinin tümüyle kaldırılması, mümkün değil ise sınırlandırılması,

4-Davacı müvekkilin yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

5-Davacı müvekkil ve müşterek çocukların şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

6-Davacı müvekkil ve müşterek çocukların iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi

7-Bulundurulması veya taşınması kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,

8-Davacı müvekkil ve müşterek çocukların bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken bu kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması

9-Her türlü yargılama gider ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine

Ayrıca 6284 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN Mahkemeniz tarafından verilerek, gecikmeksizin, İVEDİLİKLE SÜRESİZ OLARAK, MÜMKÜN DEĞİL İSE 6 AY SÜRE İLE TEDBİR KARARI VERİLMESİNİ VEKALETEN TALEP EDERİZ.10.12.2021

TALEP EDEN DAVACI

A… B… VEKİLİ
 

 

aile hukuku, boşanma davası, aile mahkemesi, uzaklaştırma kararı, koruma kararı, 6284 sayılı kanuna göre koruma kararı, 6284 sayılı kanuna göre uzaklaştırma kararı, koruma kararı talebi dilekçesi, uzaklaştırma kararı talebi dilekçesi, yenimahalle, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, türk medeni kanunu, tedbir, değişik iş, 6284 sayılı kanundan kimler yararlanabilir, batıkent, 6284 sayılı kanun kapsamında erkeklere uygulanır mı, istanbul sözleşmesi 6284 sayılı kanun nedir, 6284 sayılı kanundan kimler yararlanabilir, şönim ne yapar, erkek koruma kararı alabilir mi, uzaklaştırma karar nasıl çıkartılır, uzaklaştırma cezası nedir, uzaklaştırma kararı süresi bitince ne olur, evden uzaklaştırma kararı nasıl iptal edilir, uzaklaştırma kararına itiraz kabul edilir mi, uzaklaştırma kararı kaç günde tebliğ edilir, uzaklaştırma kararı itiraz kaç günde çıkar, uzaklaştırma kararına uymazsa ne olur, uzaklaştırma cezası ne kadar sürer, uzaklaştırma cezası en fazla ne kadar, uzaklaştırma kararı varken boşanma davası açılır mı, evden uzaklaştırma kararı en fazla ne kadar olur, koruma kararında baba çocuğu görebilir mi, evden uzaklaştırma süresi ne kadardır, koruma kararı delil olur mu, uzaklaştırma kararı tebliğ edilir mi, koruma kararı süresi ne zaman başlar, koruma kararı nereden alınır, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocukla kişisel ilişki kurulması, aile hukuku, velayet hukuku, vesayet hukuku, nafaka hukuku, aile mahkemesi, aile mahkemesi davası, boşanma, boşanma davası, nafaka, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, nafaka davası, tedbir nafakası davası, yoksulluk nafakası davası, iştirak nafakası davası, aile konutu, aile konutu şerhi, tazminat davası, maddi tazminat, manevi tazminat, mal rejimi, mal rejimi hukuku, mal rejiminin tasfiyesinden doğan davalar, katkı payı alacağı, katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, değer artış payı, iddet süresi, anlaşmalı boşanma, hukuk bürosu, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, akıl hastalığı nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma, zina nedeniyle boşanma, hayata kast nedeniyle boşanma, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, küçük düşürücü bir suç işleme nedeniyle boşanma, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma, pek kötü davranılması nedeniyle boşanma

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button