AİLE HUKUKU

UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA İLGİLİ (İTİRAZ MERCİİ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

(Gönderilmek Üzere)

ANKARA (  ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

D.NO:2021/…..

 TALEPTE BULUNAN

DAVALI                    : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVACI                    : A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

TALEP KONUSU   : Ankara (  ) Aile Mahkemesi’nin ../../…. Tarih, 2021/… E. sayılı koruma kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizin yukarıdaki esasına kayıtlı dosyası kapsamında verilen ../../…. Tarihli 6284 Sayılı Kanun’a Göre Koruma Kararı tarafımızca öğrenilmiş olup, süresi içerisinde söz konusu karara karşı itirazlarımız aşağıda sunulmaktadır.

Söz konusu kararda müvekkil hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararı verilmiş olup, bu karar talep eden tarafın tek taraflı talepleri ve yanlı delilleri dikkate alınarak verilmiş bir karardır ve talep eden taraf bizzat kötü niyetlidir. Şöyle ki:

Talep eden tarafın dilekçe ekinde sunduğu sözde konuşma kayıtlarının kime gönderildiği ve ne zaman gönderildiği meçhuldür. Zira davacı müvekkil boşanma davası açıldıktan sonra, talep eden davalı taraf ile görüşmemiştir, telefon numarasını dahi bilmemektedir. Müvekkil talep eden tarafı yıllardır görmemektedir.

Talep eden tarafın sunmuş olduğu gerçek dışı konuşma kayıtların gerçekliği tarafımızca kabul edilmemektedir. Talep eden taraf, özellikle müvekkilin boşanma mevzuunu gündeme getirmesinden sonra, müvekkili telefon yolu ile (kendisi veyahut da başkaları vasıtası ile) kışkırtmaya, taciz etmeye başlamıştır. Bu noktada GSM kayıtlarının celbini talep etmekteyiz. Zira bu kayıtların celbi sağlandığında, talep eden tarafın iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıkacaktır.

İlaveten talep ekine sunulan sözde mesajlaşmaları gösterir belgede, talep eden tarafın konuşmaları ve mesajları yer almamaktadır. Böyle tek taraflı bir konuşmanın yaşanmış olması dahi hayatın olağan akışına aykırıdır. Talep eden taraf, müvekkili zora düşürmek amacıyla bu koruma kararını çıkartmıştır. Zira zaten müvekkil kendisini yıllardır görmemektedir.

HUKUKİ NEDENLER  : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                  : Mesaj ve mail çıktıları (GSM şirketinden celbi talep edilmektedir.),Tanıklar (gerektiği takdirde bilahara sunulacaktır), Bilirkişi, keşif, yemin, sair tüm delil

Tanıklar:

E….. (T.C.:………….)

………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara

F….. (T.C.:………….)

………………….. Ostim Yenimahalle Ankara

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle;

1-Ankara ( ) Aile Mahkemesi’ nin ../../…. tarihli 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararının kaldırılmasını,

2-Mahkemeniz aksi kanaatte ise dosyanın, karar verilmek üzere ilgili merciine tevdiine,

karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 10/12/2021

 

TALEP EDEN DAVALI

C… D… VEKİLİ

 

aile hukuku, boşanma davası, aile mahkemesi, uzaklaştırma kararı, uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi, koruma kararı, koruma kararına itiraz dilekçesi,  6284 sayılı kanuna göre koruma kararı, 6284 sayılı kanuna göre koruma kararına itiraz dilekçesi, 6284 sayılı kanuna göre uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı kanuna göre uzaklaştırma kararına itiraz dilekçesi, koruma kararı talebi dilekçesi, yenimahalle, uzaklaştırma kararı talebi dilekçesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, türk medeni kanunu, tedbir, değişik iş, 6284 sayılı kanundan kimler yararlanabilir, 6284 sayılı kanun kapsamında erkeklere uygulanır mı, istanbul sözleşmesi 6284 sayılı kanun nedir, 6284 sayılı kanundan kimler yararlanabilir, şönim ne yapar, erkek koruma kararı alabilir mi, uzaklaştırma karar nasıl çıkartılır, uzaklaştırma cezası nedir, uzaklaştırma kararı süresi bitince ne olur, evden uzaklaştırma kararı nasıl iptal edilir, uzaklaştırma kararına itiraz kabul edilir mi, uzaklaştırma kararı kaç günde tebliğ edilir, uzaklaştırma kararı itiraz kaç günde çıkar, uzaklaştırma kararına uymazsa ne olur, uzaklaştırma cezası ne kadar sürer, uzaklaştırma cezası en fazla ne kadar, uzaklaştırma kararı varken boşanma davası açılır mı, evden uzaklaştırma kararı en fazla ne kadar olur, koruma kararında baba çocuğu görebilir mi, evden uzaklaştırma süresi ne kadardır, koruma kararı delil olur mu, uzaklaştırma kararı tebliğ edilir mi, koruma kararı süresi ne zaman başlar, koruma kararı nereden alınır, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocukla kişisel ilişki kurulması, aile hukuku, batıkent, velayet hukuku, vesayet hukuku, nafaka hukuku, aile mahkemesi, aile mahkemesi davası, boşanma, boşanma davası, nafaka, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, nafaka davası, tedbir nafakası davası, yoksulluk nafakası davası, iştirak nafakası davası, aile konutu, aile konutu şerhi, tazminat davası, maddi tazminat, manevi tazminat, mal rejimi, mal rejimi hukuku, mal rejiminin tasfiyesinden doğan davalar, katkı payı alacağı, katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, değer artış payı, iddet süresi, anlaşmalı boşanma, hukuk bürosu, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, akıl hastalığı nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma, zina nedeniyle boşanma, hayata kast nedeniyle boşanma, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, küçük düşürücü bir suç işleme nedeniyle boşanma, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma, pek kötü davranılması nedeniyle boşanma

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button