AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

VELAYET KARARINA GEREKÇE OLACAK UZMAN RAPORUNUN, YÜZYÜZE GÖRÜŞME NETİCESİNDE DÜZENLENMİŞ OLMASI GEREKİR.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 29.09.2014 Tarih, 2014/12401 Esas, 2014/18821 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, küçüğün babaannesi tarafından açılmıştır. Küçük B. G., 17.04.2006 doğumlu olup, ilköğretim çağındadır. Anne ve babası boşanmış, boşanma kararı ile küçüğün velayeti anneye bırakılmış, karar 04.06.2010 tarihinde kesinleşmiştir. Boşanmadan sonra baba Türk Medeni Kanununun 405’nci maddesinde yer alan sebeple kısıtlanmıştır.

Küçüğün iki yıldır babaannesi ve dedesiyle birlikte Antalya’da kaldığı, bakım ve eğitiminin babaanne tarafından karşılandığı, velayet hakkına sahip olan davalı (anne)nin çocuğu ile ilgilenmediği, önce kendi ailesiyle Giresun’da, daha sonra da bir başka erkekle evlenerek Kırklareli’nde yaşadığı yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Mahkemece tayin edilen uzmanlar anne ile yüz yüze görüşememiş, anne uzmanlarla telefonla iletişim kurmuştur. Davalının velayet görev ve sorumluluğunu gereği gibi yerine getirmediği, çocuğa yeterli ilgiyi göstermediği ve yükümlülüklerini savsakladığı gerçekleştiğine göre Türk Medeni Kanununun 348’nci maddesi gereğince velayetin anneden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile isteğin reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button