CEZA HUKUKUYARGI KARARLARI

SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDENİN GÜMRÜK MEMURLARINA BEYAN AŞAMASINA GELMEDEN KOLLUK KUVVETLERİNCE ELE GEÇİRİLMESİ HALİNDE “TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALAN UYUŞTURUCU MADDE İHRAÇ ETME SUÇU” DEĞİL “UYUŞTURUCU MADDE NAKLETME SUÇU” MEYDANA GELİR

Yargıtay 10.Ceza Dairesi 29.09.2020 Tarih, 2020/823 Esas, 2020/4445 Karar Sayılı İçtihat Metni

“1- Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin gümrük kapısı olan yerlerden yurt dışına çıkarılması amaçlandığında, ihraç suçunun icra hareketinin gümrük memuruna beyanla başlayacağı; somut olayda uyuşturucu madde araca yüklendikten sonra ….. ili içerisinde kolluk görevlilerince yakalandığı ve suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, gümrük memurlarına beyan aşamasına gelmeden önce uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, böylece uyuşturucu madde ihraç etme suçunun icra hareketi başlamadığından bu suça teşebbüsün kabul edilemeyeceği, sanığın sabit olan fiilinin tamamlanmış “uyuşturucu madde nakletme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında bu suç yerine “teşebbüs aşamasında kalan uyuşturucu madde ihraç etme” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması sebebiyle fazla ceza tayini,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olup, ….. Bölge Adliye Mahkemesi … Ceza Dairesinin, ../../….. – 20../….. esas ve 20../….  sayılı kararı hukuka aykırı bulunduğundan, 5271 sayılı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca, BOZULMASINA,

2- Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:

….

1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin gümrük kapısı olan yerlerden yurtdışına çıkarılması amaçlandığında, ihraç suçunun icra hareketinin gümrük memuruna beyanla başlayacağı; somut olayda uyuşturucu madde araca yüklendikten sonra ….. ili içerisinde kolluk görevlilerince yakalandığı ve suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, gümrük memurlarına beyan aşamasına gelmeden önce uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, böylece uyuşturucu madde ihraç etme suçunun icra hareketi başlamadığından bu suça teşebbüsün kabul edilemeyeceği, sanığın sabit olan fiilinin tamamlanmış “uyuşturucu madde nakletme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında bu suç yerine “teşebbüs aşamasında kalan uyuşturucu madde ihraç etme” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması sebebiyle fazla ceza tayini,

2) Sanığın eylemi, olayın başından beri diğer sanıkla beraber hareket etmesi karşısında TCK’nın 37. maddesi gereğince aslî fâil olarak kabulü gerekirken cezasından uygulama yeri olmayan TCK’nın 39/1. maddesi uyarınca indirim yapılması,

…..

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olup, ….. Bölge Adliye Mahkemesi …. Ceza Dairesinin, ../../…. – 20../…. esas ve 20../…. sayılı kararı hukuka aykırı bulunduğundan, 5271 sayılı CMK’nın 302/2. maddesi uyarınca, BOZULMASINA,”

 

 

uyuşturucu imal etmek, uyuşturucu ithal etmek, uyuşturucu ithal etmek, uyuşturucu nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ceza hukuku, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışa arz etmek, uyuşturucu sevk etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde depolamak, ceza davası, uyuşturucu suçları, uyarıcı madde suçları, uyuşturucu kullanma suçları, uyuşturucu ticaret suçları uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satın almak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal etmek, uyuşturucu, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde bulundurmak, uyarıcı, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde başkalarına vermek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde kabul etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçu, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu maddeleri başkalarına ikram etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin hile ile veya zorla verilmesi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma amacıyla bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde sevk etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde nakletmek, cezaevinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ithal etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ihraç etmek

Call Now Button