MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRASBIRAKANIN MİRASININ BORCA BATIK OLDUĞUNDAN DOLAYI MİRASIN REDDİ DAVASI HER ZAMAN AÇILABİLİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 11.11.2010 Tarih, 2010/6184 Esas, 2010/19049 Karar Sayılı İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava Türk Medeni Kanunun 605/2.maddesine dayalı olarak; mirasbırakanın terekesinin borca batık oludğunun tespiti istemiyle açılmıştır. Bu davada süre söz konusu olmayıp her zaman dava açılması mümkündür. Tereke alacaklılarına husumet yöneltilerek gösterildiği taktirde tarafların delillerin toplanılması ve delillerin bu çerçevede değerlendirilip davaya konu tereke borcunun miktarına göre görev hususunun da düşünülerek (23.12.1942 tarih ve 24/29 İBK.) sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde süre yönünden davanın reddi doğru olmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, üzere oybirliğiyle karar verildi.

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button