CEZA HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI İTİRAZ SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz Dilekçesi

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

 

….. …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’ NE

(Gönderilmek Üzere)

….. … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ NE

 

D.NO:2021/1234567 E.

HAGB KARARINA

İTİRAZ EDEN

SANIK                                  :A….. B….. (T.C.:12345678901)

ADRES                                 

MÜDAFİİ                             :

ADRES                                 

KARAR TARİHİ                 :12.07.2021

KONU                                :….. … Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 2021/1234567 Esas sayılı dosyasının 12.07.2021 Tarihli duruşmasında verilen HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararının İtiraz incelemesi için SÜRE TUTUM isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Sanık müvekkil hakkında açılmış olan dava kapsamında, 12/07/2021 tarihli duruşmada Yerel Mahkeme tarafından verilen HAGB kararına itiraz eder, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra HAGB kararına itiraz dilekçemizi sunacağımızı bildirir süre tutum dilekçemizi Mahkemenize sunarım.

 

SONUÇ VE TALEP            :Yukarıda izah edilen nedenlerle; dosya numarası belirtilen Mahkemeniz kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile HAGB kararına itiraz ediyoruz. Gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden itibaren, itiraz gerekçelerimizi Mahkemenize sunacağımızı bildirir, SÜRE TUTUM TALEBİMİZ DOĞRULTUSUNDA işlem yapılmasını arz ve talep ederiz.13.07.2021

  

HAGB Kararına Gerekçeli İtiraz İçin

Süre Tutum Talebinde Bulunan

Sanık A….. B….. Müdafii

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button