KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA (    )MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETTE BULUNAN

ALACAKLI             :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :Avukat Burak Cem Tosun–Avukat Deniz İpek Bayram

ADRES                      

ŞİKAYET EDİLEN

ŞÜPHELİ(BORÇLU): C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

TALEP KONUSU   : Müvekkile olan borcuna istinaden karşılıksız çek keşide eden şüphelinin cezalandırılması ve hakkında koruma kararı verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Şüpheli C….. D…. Tarafından, müvekkile olan borcuna istinaden bir adet …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çek keşide edilmiştir. Şikâyete konu bu çek ile müvekkil, alacaklı sıfatına haiz olmuştur.

Müvekkil tarafından, bu çek süresi içerisinde bankaya ibraz edildiğinde 000,00 TL’lik kısmının karşılıksız olduğu görülmüş; çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür. Bedeli ödenmeyen söz konusu çekten doğan alacaklarımızın tahsili amacıyla tarafımızca, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatılmıştır.

Yapılan takibe rağmen, şüpheli tarafından herhangi bir ödeme yapılmaması nedeni ile Mahkemenize başvurarak, karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.

 HUKUKİ SEBEPLER   : 5941 Sayılı Çek Kanunu ( 5. maddesi ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çek( çek aslı İcra Müdürlüğü kasasındadır), Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Karşılıksız çek keşide eden şüpheli C….. D….’nin cezalandırılmasına,

2- Şüpheli C….. D…. hakkında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 21/09/2021

Karşılıksız Çek Şikâyetinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                      Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

 

karşılıksız çek şikayeti nereye yapılır, karşılıksız çekte kimler şikayet edilir, karşılıksız çek keşide etme suçu nedir, karşılıksız çekte uygulanacak yaptırımlar nelerdir, karşılıksız çek ödenirse ne olur, çek ödenmezse ne olur 2021, karşılıksız çekte kim sorumlu, karşılıksız çek suç yeri neresi, çekte şikayet hakkı kimin, karşılıksız çek suçu nasıl oluşur, çek keşide etmek ne demek, karşılıksız çekte suç tarihi nedir, karşılıksız çek düzenleyen kişiye uygulanacak cezai yaptırım nedir, karşılıksızdır işlemi nasıl yapılır, karşılıksız çek halinde ne yapılır, çekin vade tarihi geçerse ne olur, çekin ödenmemesi durumunda ne olur, tam kapanmada çekler ne olacak, çek zaman aşımı kaç yıl

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button