İCRA İFLAS HUKUKU

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

İlamsız icra takibi, adı üzerinden bir Mahkeme ilamına dayanmayan icra takibi demektir. Tabi bu ifadeden Mahkeme ilamına, ilamsız icra takibi yapılamayacağı anlamı çıkartılmamalıdır. Fakat elinizde bir eda hükmünü içeren, kesinleşmiş veya kesinleşmeden takibe konulabilen bir Mahkeme ilamı var ise ilamlı takibe koymak, daha çabuk netice verecektir.

İlamsız takip, genel olarak her türlü alacak için yapılabilecektir. Bu bir fatura olabileceği gibi, bir senet, bazen bir kira sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi de olabilir. Genel olarak üç çeşit ilamsız icra takibi bulunmaktadır, bunlar:

1-Genel Haciz Yolu

2-Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu

3-Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi

Genel Haciz Yolu

Genel Haciz Yolu, kambiyo senedi ve rehinle temin edilmiş alacaklar dışındaki para ve teminat alacakları için başvurulacak takip yoludur. Ancak her senedin kambiyo senedi vasfında olmadığı unutulmamalıdır. Bu noktada kambiyo senedi vasfına haiz olmayan bir senedin genel haciz yolu ile takibe konulmasına bir mani bulunmamaktadır.

Genel haciz yolunda takip talebinin arkasında bir senet, belge sunmak dahi zorunlu değildir. Ancak belge, alacak ilişkisini kanıtlamaya yardımcı olacağından, borçlu tarafından itiraz halinde yararlı olacaktır.

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesi

Kira bedelinin sözleşmede yazan veya kanunda belirtilen mühletlere rağmen ödenmemesi ve sözleşmesi süresinin bitimi halinde ilamsız icra takibi ile taşınmazın tahliyesine yönelik bir icra takibidir.

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu

Kambiyo senedi vasfına sahip bono, poliçe, çek için yapılacak takiplerden izlenecek takip yoludur. Diğer ilamsız takip yollarından daha çabuk işleyen ve borçlunun itiraz gerekçelerinin kısıtlı olduğu bir yoldur. Bu sebeple, alacaklının elinde kambiyo senedi vasfına haiz bir senet var ise, bu takip yolunu seçmesinde fayda bulunmaktadır. Hangi/nasıl düzenlenmiş senetlerin kambiyo senedi vasfına haiz oldukları ilerleyen yazılarımızda işlenecektir.

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button