KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

KAZA TESPİT TUTANAĞINA

İTİRAZ EDEN 

DAVACI                   : A…. B…. (T.C.:…………….)

ADRES                      :……………………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara

VEKİLİ                     :Avukat Burak Cem Tosun–Avukat Deniz İpek Bayram

ADRES                      :Ostim OSB Mahallesi Ahi Evran Caddesi Gelişim İş Merkezi No:18/30 Yenimahalle Ankara

TELEFON                :Ofis 0312 385 41 88 Cep (1) 0507 453 43 33 Cep (2) 0554 213 92 89

İTİRAZA KONU

TUTANAK VE TEBLİĞ

TARİHİ                     :………….Şube Müdürlüğünün …. Tarihli ….. sayılı tutanağı- …/…/2021

TALEP KONUSU  :Gerçeğe aykırı olarak tutulan kaza tespit tutanağına karşı itirazlarımız ve itiraza konu tutanağın iptali istemlerimiz hakkındadır.

 AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil A…. B…., ../../…. Tarihinde, ………………… adresinden kendi sevk ve idaresindeki ….. plakalı araç (ruhsat, kasko ve sigorta bilgileri işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. EK-) ile çıkış yaparken, davalı B…. C….’nin sevk ve idaresindeki hızla gelen ….. plakalı araç ile saat …:..’da çarpışmıştır. Bu çarpışma sonucunda müvekkilin aracının ………….. ve davalının aracının …………………………. hasar meydana gelmiş, davacı müvekkil basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde davalı taraf ise sol kolunda kırık olacak şekilde yaralanmışlardır. Araçların kazadan sonrasında çekilmiş fotoğrafları, hastane raporları ve kolluk kuvveti ifade tutanakları işbu dilekçe ekinde dosyaya sunulmaktadır. (EK-)

Kazanın ardından, kaza yerine çağrılan trafik polislerince tutulan yukarıda belirtilen tutanak ile “…………………………………………….” Kuralı ihlal edildiğinden bahisle tutanak tanzim edilmiş ve kusur davacı müvekkile yüklenmiştir.

Müvekkilin olayda hiçbir kusuru bulunmamasına rağmen karşı yan davalının bu şekilde müvekkilin iyi niyetini suiistimal etme çabası beyhudedir. Bu hususta işbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz kamera kayıtları (EK-) da haklı iddialarımızı bir kez daha ortaya koyacaktır.

Yukarıda izah ettiğimiz ve dosyaya sunduğumuz delillerle de Mahkemenizin malumu olacağı üzere, müvekkilin kazaya sebebiyet verecek hiçbir kusuru yoktur. Kaza tespit tutanağı gerçeği yansıtmamakta olup, davalının kötü niyeti  ve kolluk kuvvetlerini yanlış bilgilendirmesi neticesinde tutulmuş; adalete ve hakkaniyete aykırıdır. Bu sebeple söz konusu gerçeği yansıtmayan kaza tespit tutanağına itirazlarımızı sunmak zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

 HUKUKİ SEBEPLER   :  KTK, TBK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Ruhsat fotokopisi, Kasko ve sigorta bilgileri, Kaza tutanağı, Olayla ilgili fotoğraflar, kamera kayıtları, Araçların masraflarını gösterir fatura, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-……. Şube Müdürlüğünün …/…/…. Tarih ve ……. sayılı trafik kazası tespit tutanağına karşı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNÜ,

2-Söz konusu tutanağın iptal edilerek itirazlarımız doğrultusunda işlem yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 01.06.2021

                        Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Eden

                                                                       A…. B…. Vekili

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

2021 Ankara Yenimahalle  Batıkent Ostim Avukat Burak Cem Tosun

2021 Ankara Yenimahalle Batıkent Ostim Avukat Deniz İpek Bayram

 

trafik kazası tespit tutanağına itiraz hangi mahkemeye yapılır, bedensel zararlı trafik kazası tespit tutanağına itiraz dilekçesi, kusur oranı itirazı nasıl yapılır, polis tutanağına nasıl itiraz edilir, kazada kusuru kim belirler, kaza tutanağını kim inceler, kusur oranı 0 ne demek, eksper raporuna nasıl itiraz edilir, kaza tutanağına nereye itiraz edilir, kaza tespit tutanağına itiraz edilir mi, tramer raporuna itiraz nasıl yapılır, kazaya sebebiyet vermenin cezasi nedir, tramer ne zaman çıkar, değer kaybı neye göre hesaplanır, hangi durumda resmi trafik kazası tespit tutanağı düzenlenir, trafik kazası olay yeri terk cezası ne kadar, kusur oranı ne zaman belli olur, hangi durumlarda hasar kaydı olur

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Ostim OSB Mahallesi Ahi Evran Caddesi Gelişim İş Merkezi No:18/30 Batıkent Yenimahalle Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button