SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMAK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR

  İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                      

İTİRAZA KONU

TUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı, … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

TUTANAK TANZİM

TARİHİ                     :…/…/…. saat … : …

TUTANAK TEBLİĞ

TARİHİ                     :../../….

İTİRAZ KONUSU   : T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’ nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A….. B…..’ye ait 06 …. .. plakalı araç ile ilgili olarak ../../…. Tarihinde KTK 73. Maddesi dayanak gösterilerek “Seyir halinde cep telefonu kullanmak” iddiası ile ……. Sicil Numaralı Genel Hizmet Polisi B….. C….. tarafından yukarıda seri ve sıra numarası yazılı Ceza Tutanağı (EK-1) tanzim edilmiştir. Bu tutanak ../../…. Tarihinde müvekkilin adresine tebliğ edilmiştir.

Müvekkil gıyabında düzenlenen itiraza konu tutanak haksız ve de usule aykırı olarak düzenlenmiş olduğundan, tutanağın iptali ve cezanın ortadan kaldırılması talebimizi Mahkemeniz takdirine sunmak zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki anılan tutanak, yasal unsurları taşımamaktadır. Karayolları Trafik Kanununa göre tanzim edilecek ceza tutanağında ihlalin türünün, tarihinin ve ihlal yerinin tam ve doğru olarak gösterilmesi gerekmektedir. Ancak tutanakta iddia edilen ihlalin nerede yapıldığı açıkça belirtilmemiş; yer olarak sadece “Batıkent …. Caddesi girişi” ibaresi kullanılmıştır.

Gerçekleştiği iddia edilen ancak hiçbir somut bir delile dayanmayan ihlal, müvekkil tarafından yapılmamıştır. Müvekkil, o tarihte ihlalin gerçekleştiği iddia edilen Batıkent … Caddesinde dahi bulunmamıştır. İtiraza konu tutanağın sehven müvekkil gıyabında tutulduğu açıktır.

Bununla birlikte tebliğ edilen trafik ceza tutanağında, müvekkilin araçta seyir halindeyken cep telefonunu eline alarak kullandığına dair görüntü kayıtları da bulunmamaktadır. Görüntü kayıtlarının da ceza tutanağı ile tebliğ edilmesi zorunluluk olup, söz konusu tutanak bu yönüyle de usule aykırıdır. Tanzim edilen itiraza konu tutanağın yasada gösterildiği şekilde düzenlenmediği açıktır. Uygulanan ceza mesnetsiz ve usule aykırıdır. Müvekkilin seyir halindeyken cep telefonunu eline alıp kullandığına dair bir belge yoktur. Söz konusu tutanak mesnetsizdir.

Yukarıda da arz olunduğu üzere, müvekkil tarafından seyir halindeyken cep telefonu kullanma yasağı ihlal edilmemiştir. Herhangi bir delile dayanılmadan tanzim edilen tutanak mesnetsiz, haksız ve usule aykırıdır. Müvekkil tarafından KTK.’nun 73. maddesine aykırılık teşkil edecek herhangi bir kural ihlalinde bulunulmamıştır. Bu doğrultuda haksız olarak düzenlenen ceza tutanağının iptali ve cezanın ortadan kaldırılması için Mahkemenize başvuruyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER   :  KTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen), Ruhsat fotokopisi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

 SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Müvekkil aleyhine yapılan işleme karşı haklı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,

2-Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen) İPTALİNE,

3-Tutanak ile belirlenen CEZANIN KALDIRILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz. 22/12/2021

 

                        Tutanağa İtiraz Eden

                                                                       A…. B…. Vekili

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Seyir halinde cep telefonu kullanma, seyir halinde cep telefonu kullanma cezası, seyir halinde cep telefonu kullanmak cezasına itiraz, seyir halinde cep telefonu kullanmak cezasına itiraz dilekçesi, trafik cezasına itiraz, trafik para cezasına itiraz, park cezasına itiraz, parka yasağı cezasına itiraz, hatalı park itiraz, trafikten menin nasıl kaldırılır, trafik men cezası, trafikten men, idare mahkemesi, trafikten men etmek nedir, motor trafikten nasıl düşürülür, ostim, araçlar hangi durumlarda trafikten alıkonulur, trafikten men olan araç nasıl trafiğe sokulur, aracın trafikten men edildiğini nasıl öğrenirim, trafik idari para cezası nereye ödenir, trafikten men kararı, trafikten men kararına itiraz dilekçesi, trafikten men kararının kaldırılması davası, idare mahkemesi, trafik cezası, trafik idari para cezası internetten nasıl ödenir, trafik idari para cezası ne demek, trafik idari para cezası nereye ödenir, trafik cezasına nasıl itiraz edebilirim, adli ve idari para cezası ne demek, trafik cezası affı ne zaman, trafik cezası 15 günlük süre ne zaman başlar, araç trafikten men muhafaza altına alma tutanağı ne demek, yenimahalle, trafik cezasını hangi kurum keser, e devletten trafik cezası ödeniyor mu, araç plakasına yazılan ceza nasıl ödenir, kişiye yazılan trafik cezası nasıl ödenir, hız sınırı ne kadar aşılabilir, radara girme cezası kaç tl, eds hız cezası ne kadar, radar cezası nasıl anlaşılır, 70 hız sınırı yüzde kaç aşılabilir, otobanda hız sınırı 132 mi?, 598 tl trafik cezası nedir, radar yüzde kac, hız sınırı cezası ne kadar 2021, radar cezalarını nasıl öğrenebilirim, radar cezası nasıl silinir, radar cezasına itiraz edilebilir mi, fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya itiraz nereye yapılır, park cezasına itiraz nereye yapılır, radar cezası eve gelir mi, hız sınırı ne kadar aşılabilir, trafik cezası itiraz ne kadar sürede sonuçlanır, trafik cezası 15 günlük süre ne zaman başlar, plakaya yazılan cezaya kim itiraz eder, aynı gün iki defa trafik cezası olur mu, sulh ceza mahkemesi kararına itiraz nasıl yapılır, trafik cezasına itiraz harcı ne kadar, trafik cezası ne zaman düşer, batıkent, trafik cezası ödeme süresi 15 iş günü mü, trafik cezası 15 gün içinde ödenirse ne kadar, plakaya yazılan ceza ödenmezse ne olur, kırmızı ışık cezası ne zaman gelir, kırmızı ışık cezası nedir, hangi durumlarda kırmızı ışıkta geçilir, hangi durumlarda trafik cezasına itiraz edilir, trafik idari para cezasına itiraz ödemeyi durdurur mu, 47 1 b nasıl itiraz edilir, kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar, aynı gün iki defa trafik cezası olur mu, sulh ceza mahkemesi kararına itiraz nasıl yapılır, trafik cezasına itiraz harcı ne kadar, kırmızı ışıkta geçme nasıl tespit edilir, hangi durumlarda kırmızı ışıkta geçilir, trafik cezası itiraz ne kadar sürede sonuçlanır, kırmızı ışık cezası e devlete ne zaman düşer, trafik cezası ödeme nereye yapılır, plakaya yazılan ceza ödenmezse ne olur, ikinci sıra park cezası ne kadar, kaldırıma park cezası nereye ödenir, park cezası nasıl ödenir, otobüs durağına park etmenin cezası ne kadar, araba çekilince ne kadar ceza ödenir, park cezası sisteme ne zaman düşer, kaldırıma park cezası nereye şikayet edebilirim, yaya yoluna park cezası ne kadar 2020, evin önüne park eden araç nasıl çektirilir, hatalı park nedir, araç çekilen ne kadar ödenir, kaldırım işgali cezası ne kadar 2021