TRAFİK İŞARET VE LEVHALARINA UYMAMAK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE

 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR  

İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :Avukat Burak Cem Tosun–Avukat Deniz İpek Bayram

ADRES                      

İTİRAZA KONU

TUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı, … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

TUTANAK TANZİM

TARİHİ                     :…/…/…. saat … : …

TUTANAK TEBLİĞ

TARİHİ                     :../../….

İTİRAZ KONUSU   : T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’ nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı para cezasının iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A….. B…..’ye ait 06 …. .. plakalı araç ile ilgili olarak ../../…. Tarihinde KTK 47/1-c Maddesi dayanak gösterilerek ” Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak” iddiası ile ……. Sicil Numaralı Genel Hizmet Polisi B….. C….. tarafından yukarıda seri ve sıra numarası yazılı Ceza Tutanağı (EK-1) tanzim edilmiştir. Bu tutanak ../../…. Tarihinde müvekkilin adresine tebliğ edilmiştir.

Müvekkil gıyabında düzenlenen itiraza konu tutanak haksız ve de usule aykırı olarak düzenlenmiş olduğundan, tutanağın iptali ve cezanın ortadan kaldırılması talebimizi Mahkemeniz takdirine sunmak zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki anılan tutanak, yasal unsurları taşımamaktadır. Karayolları Trafik Kanununa göre tanzim edilecek ceza tutanağında ihlalin türünün, tarihinin ve ihlal yerinin tam ve doğru olarak gösterilmesi gerekmektedir. Ancak tutanakta iddia edilen ihlalin nerede yapıldığı açıkça belirtilmemiş; yer olarak sadece “Batıkent …. Caddesi girişi” ibaresi kullanılmıştır.

Gerçekleştiği iddia edilen ancak hiçbir somut bir delile dayanmayan ihlal, müvekkil tarafından yapılmamıştır. Kaldı ki söz konusu cadde girişinde herhangi bir trafik işaret levhası, cihazı ve yer işaretlemesi bulunmamaktadır. İtiraza konu tutanağın sehven müvekkil gıyabında tutulduğu açıktır. hiçbir kabul anlamına gelmemekle birlikte, müvekkilin işaret levhası ile belirlenen hangi trafik kuralını ihlal etmiş olduğu dahi tutanaktan anlaşılmamaktadır.

Bununla birlikte tebliğ edilen trafik ceza tutanağında, böyle bir ihlalin yapıldığına ve bu ihlalin müvekkil tarafından yapıldığına dair herhangi bir görüntü kaydı da bulunmamaktadır. Görüntü kayıtlarının da ceza tutanağı ile tebliğ edilmesi zorunluluk olup, söz konusu tutanak bu yönüyle de usule aykırıdır. Tanzim edilen itiraza konu tutanağın yasada gösterildiği şekilde düzenlenmediği açıktır. Uygulanan ceza mesnetsiz ve usule aykırıdır. Müvekkilin herhangi bir kural ihlali yaptığına dair bir belge yoktur. Söz konusu tutanak mesnetsizdir.

Yukarıda da arz olunduğu üzere, müvekkil “Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymak” kuralını ihlal etmemiştir. Herhangi bir delile dayanılmadan tanzim edilen tutanak mesnetsiz, haksız ve usule aykırıdır. Müvekkil tarafından KTK.’nun 47/1-c maddesine aykırılık teşkil edecek herhangi bir kural ihlalinde bulunulmamıştır. Bu doğrultuda haksız olarak düzenlenen ceza tutanağının iptali ve cezanın ortadan kaldırılması için Mahkemenize başvuruyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER   :  KTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen), Ruhsat fotokopisi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Müvekkil aleyhine yapılan işleme karşı haklı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,

2-Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen) İPTALİNE,

3-Tutanak ile belirlenen CEZANIN KALDIRILMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz. 24/12/2021

 

                        Tutanağa İtiraz Eden

                                                                       A…. B…. Vekili

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

47/1-c itiraz dilekçesi, 47/1-c cezasına itiraz dilekçesi, trafik cezasına itiraz, trafik levhalarına uymamak cezasına itiraz, trafik işaretlerine uymamak cezasına itiraz, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, idari para cezası, sulh ceza hakimliği, tutanağa itiraz, trafik polisi tutanağına itiraz, trafik para cezasına itiraz, 47 1 c ofset tarama ihlali nedir, trafik levhalarına uymamak ne demek, ehliyet ceza puanı ne zaman silinir, ostim, trafik cezası ödeme nereye yapılır, trafik levhalarına uymamak ne demek, 47 c1 trafik cezası nedir, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazabileceği maddeler nelerdir, trafik işaretlerine uymamak nedir, ters yön cezası ne kadar 2021, trafik mahkemesi, trafik davası, trafik cezasına nasıl itiraz edebilirim, adli ve idari para cezası ne demek, trafik cezası affı ne zaman, trafik cezası 15 günlük süre ne zaman başlar, araç trafikten men muhafaza altına alma tutanağı ne demek, trafik cezasını hangi kurum keser, e devletten trafik cezası ödeniyor mu, yenimahalle, araç plakasına yazılan ceza nasıl ödenir, kişiye yazılan trafik cezası nasıl ödenir, hız sınırı ne kadar aşılabilir, radara girme cezası kaç tl, eds hız cezası ne kadar, radar cezası nasıl anlaşılır, 70 hız sınırı yüzde kaç aşılabilir, otobanda hız sınırı 132 mi?, 598 tl trafik cezası nedir, radar yüzde kac, hız sınırı cezası ne kadar 2021, radar cezalarını nasıl öğrenebilirim, radar cezası nasıl silinir, radar cezasına itiraz edilebilir mi, fahri trafik müfettişinin yazdığı cezaya itiraz nereye yapılır, batıkent, park cezasına itiraz nereye yapılır, radar cezası eve gelir mi, hız sınırı ne kadar aşılabilir, trafik cezası itiraz ne kadar sürede sonuçlanır, trafik cezası 15 günlük süre ne zaman başlar, plakaya yazılan cezaya kim itiraz eder, aynı gün iki defa trafik cezası olur mu, sulh ceza mahkemesi kararına itiraz nasıl yapılır, trafik cezasına itiraz harcı ne kadar, trafik cezası ne zaman düşer, trafik cezası ödeme süresi 15 iş günü mü, trafik cezası 15 gün içinde ödenirse ne kadar, plakaya yazılan ceza ödenmezse ne olur, kırmızı ışık cezası ne zaman gelir, kırmızı ışık cezası nedir, hangi durumlarda kırmızı ışıkta geçilir, hangi durumlarda trafik cezasına itiraz edilir, trafik idari para cezasına itiraz ödemeyi durdurur mu, 47 1 b nasıl itiraz edilir, kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar, aynı gün iki defa trafik cezası olur mu, sulh ceza mahkemesi kararına itiraz nasıl yapılır, trafik cezasına itiraz harcı ne kadar, kırmızı ışıkta geçme nasıl tespit edilir, hangi durumlarda kırmızı ışıkta geçilir, trafik cezası itiraz ne kadar sürede sonuçlanır, kırmızı ışık cezası e devlete ne zaman düşer, hukuk bürosu, trafik cezası ödeme nereye yapılır, plakaya yazılan ceza ödenmezse ne olur, ıkinci sıra park cezası ne kadar, kaldırıma park cezası nereye ödenir, park cezası nasıl ödenir, otobüs durağına park etmenin cezası ne kadar, araba çekilince ne kadar ceza ödenir, park cezası sisteme ne zaman düşer, kaldırıma park cezası nereye şikayet edebilirim, yaya yoluna park cezası ne kadar 2020, evin önüne park eden araç nasıl çektirilir, hatalı park nedir, araç çekilen ne kadar ödenir, kaldırım işgali cezası ne kadar 2021

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button