DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 605 VE MADDE 609 MİRASIN REDDİ VE TESCİLİ DAVASI DİLEKÇESİ

Mirasın reddi davası

Mirasın reddi davası dilekçesi

Mirasın reddi davası dilekçesi örneği

Mirasın reddi davası dava dilekçesi

Mirasın reddi davası dava dilekçesi örneği

mirasın reddi

reddi miras

mirasın reddi ve tescili

reddi miras davası

mirasın reddi davası

reddi miras davası süresi

mirasın reddi davası süresi

mirasın reddi davası hangi mahkemede açılır

reddi miras davası hangi mahkemede açılır

reddi miras davası kime karşı açılır

Türk Medeni Kanunu madde 605

Türk Medeni Kanunu madde 609

Noterlik mirasçılık belgesi

-ÖRNEK DİLEKÇE-

….. NÖBETÇİ (     ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                               :A….. B….. (T.C.:12345678901)

ADRES                                 

MÜDAFİİ                             :

ADRES                                 

DAVALI                               :Hasımsız

KONU                                   : Müteveffa C…..  D…… (T.C.:………………..)’ ın mirasının reddi (TMK 605/1) ve reddin tescili (TMK 609) talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1.Davacı müvekkil, müteveffa C….. D…..’ ın oğlu olması sebebiyle yasal mirasçısıdır. Müteveffa 15/07/2021 tarihinde vefat etmiştir. Kendisi vefat etmeden önce ……………………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde ikamet etmekteydi.

2.Murisin ölümünü müteakip süresi içerisinde kayıtsız ve şartsız olarak mirasını reddetmekteyiz. Mirasın reddi talebimizin kabulü ve reddin tescili için işbu davanın açılması gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, TMK (özellikle 605, 609 vd. maddeler) sair ilgili mevzuat

DELİLLER :

1-Müteveffanın ölüm kaydı (Ek-1’ de sunulmaktadır, gerektiği takdirde Mahkemenizce temini yoluna gidilmesi talep edilmektedir)

2-Nüfus kayıt örneği (Mahkemenizce UYAP üzerinden celbi)

3-Nüfus aile tablosu (Mahkemenizce UYAP üzerinden celbi)

4-Mirasçılık belgesi (Noterden alınmış olup ekte sunulmaktadır)

5-Yargılamanın işine yarayacak her türlü delil.

SONUÇ ve İSTEM               : Yukarıda belirtilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler tarafımızca kayıtsız ve şartsız bir şekilde yapılan müteveffa C….. D….. mirasının reddi talebimizin kabulüne, mirası reddettiğimizin tesciline ve tarafımızın mirası reddettiğine dair tarafımıza belge verilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. ……17/07/2021

DAVACI

A….. B….. Vekili

 

EKLER:

1-Ölüm Belgesi

2-Nüfus Kayıt Örneği

3-Kimlik Belgeleri

4-Noterden alınan mirasçılık belgesi

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 605 VE MADDE 609 MİRASIN REDDİ VE TESCİLİ DAVASI

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button