AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ZİYNET ALACAĞI DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                       

DAVALI                     :C….. D….. (T.C.:……………)

ADRES                       

DAVA DEĞERİ       : ………. TL

TALEP KONUSU     : Evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle müvekkilin ziynet alacağı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile davalı ../../…. Tarihinde evlenmiş olup evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil ve davalı evlendikleri tarihten beri ….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresindeki aile konutunda birlikte yaşamaktadırlar.

Taraflar arasında uzun süredir geçimsizlik baş göstermiş olup sık sık şiddetli kavgalar yaşanmaktadır. ../../…. Tarihinde yine taraflar arasında bir tartışma başlamış; bu tartışma sözlü ve fiziksel şiddete kadar dayanmıştır. Bu son tartışmanın ardından müvekkil, davalı tarafından evden ayrılmaya zorlanmıştır.

Müvekkil gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet ve evden ayrılması konusunda gördüğü baskılar sonucunda evden kaçarcasına ayrılmak zorunda kalmıştır. Ankara … Aile Mahkemesi 2022/… Esas sayılı dosyası (EK-1) ile tarafımızca çekişmeli boşanma davası ikame edilmiş olup, bu davanın yargılaması hala daha devam etmektedir.

Müvekkil kısa zamanda yalnızca birkaç parça kıyafet ve özel eşyasını almaya fırsat bulabilmiştir. Kendisine ait olan birçok eşya ve ziynet eşyalarının tamamı davalının içerisinde bulunduğu aile konutu içerisinde kalmış olup, müvekkile teslim edilmemektedir. İşbu davaya konu zilyet alacaklarını evde bırakmak zorunda kalan müvekkil maddi olarak büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.

Söz konusu ziynet eşyaları ve değerleri şu şekildedir:

1-…..

2-….

Tüm bu açıklamalarımız neticesinde ikame ettiğimiz işbu dava ile müvekkilin haiz olduğu ve davalı yanında kalan, yukarıda sayılan ziynet eşyalarının müvekkile iadesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Düğün törenine ait fotoğraflar ve video kayıtları, Ankara … Aile Mahkemesi 2022/… Esas sayılı dosyası, tanık, bilirkişi, keşif ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davamızın kabulüne ve dava konusu ziynet eşyaların davalıdan alınarak müvekkile iadesine,

2- Dava konusu ziynet eşyaların aynen bulunamadığı takdirde bedeli ………. TL’nin yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 13.01.2022  

 

DAVACI A… B… VEKİLİ

 

ziynet alacağı, ziynet alacağı davası, ziynet davası, ziynet eşyası alacağı davası, aile mahkemesi, aile hukuk, medeni hukuk, türk medeni kanunu, evlilik öncesi davalar, nişan davaları, nişan bozma nedeniyle tazminat, nişan bozma nedeniyle maddi tazminat, nişan bozma nedeniyle manevi tazminat, aile hukuku, velayet hukuku, vesayet hukuku, nafaka hukuku, aile mahkemesi, aile mahkemesi davası, boşanma, boşanma davası, nafaka, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, nafaka davası, tedbir nafakası davası, yoksulluk nafakası davası, iştirak nafakası davası, aile konutu, aile konutu şerhi, tazminat davası, maddi tazminat, manevi tazminat, mal rejimi, mal rejimi hukuku, mal rejiminin tasfiyesinden doğan davalar, katkı payı alacağı, katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, değer artış payı, iddet süresi, anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, yenimahalle, akıl hastalığı nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma, zina nedeniyle boşanma, hayata kast nedeniyle boşanma, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, küçük düşürücü bir suç işleme nedeniyle boşanma, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma, batıkent, pek kötü davranılması nedeniyle boşanma, hediyelerin geri verilmesi, takıların geri verilmesi, nişan masraflarının iadesi, nişan yeri masrafının iadesi, nişan bozulursa tazminat alabilir mi, nişanlılık davaları hangi mahkeme, nişan hangi durumlarda bozulur, nişanın bozulması için yapılan anlaşma nedir, nişan bozma hakkı devredilir mi, nişanın anlaşarak bozulması durumunda aşağıdaki taleplerden hangisi davaya konu olabilir, nişanın sona ermesine bağlı dava haklarının zamanaşımı süresi nedir, erkek nişanı atarsa ne olur, nişan atınca altınlar kimde kalır, nişanlılık nedir, nişan akdi ne demek, nişanlanmanın anlaşma yoluyla sona erdirilmesi ne bağlanan sonuç nedir, nişanlanma nasıl sona erer, nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesi midir, alışılmışın dışındaki hediyeler nelerdir,  erkek tarafı atarsa takılar verilir mi, ziynet davası ne zaman açılır, ziynet alacağı nasıl ispatlanır, ziynet alacağı davası belirsiz alacak davası olarak açılabilir mi, ziynet alacağı kısmi açılır mı, düğünde takılan ziynet eşyaları kime aittir, boşanma ve ziynet eşyaları davası birlikte istenebilir mi, ziynet alacağı davası kime karşı açılır, ziynet eşyaları nasıl talep edilir, ziynet eşyası alacağı kesinleşmeden icraya konulabilir mi, ziynet alacağı tanıkla ispat edilir mi, kişisel eşyanın iadesi davası nedir

 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button