DİLEKÇE ÖRNEKLERİSİGORTA HUKUKU

ARAÇ HASAR TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (    ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 DAVACI/

TESPİT İSTEYEN/

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI/

KARŞI TARAF        :C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

TALEP KONUSU  :../../…. Tarihinde meydana gelen trafik kazası sonrasında; müvekkilin sahibi olduğu 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araçta meydana gelen hasarın tespit edilmesine dair taleplerimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR 

Davacı müvekkil A….. B….., 06 …  Plaka sayılı …. Aracı (ruhsat fotokopisi dilekçe ekinde sunulmuştur EK-1) ile ../../…. Tarihinde Batıkent yönünden Ostim’e doğru ilerlerken mülkiyeti davalı C….. D….‘ye ait olan 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araç ile , ……………………. Kavşağı’nda maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır.

Davalının sevk ve idaresindeki araç, kazanın meydana geldiği konumun hız sınırı kurallarını ihlal ederek duramamış ve müvekkilin sevk ve idaresindeki araca hızla çarparak, müvekkilin ön taraftaki araca çarpmasına sebebiyet vermiş ve böylelikle bir zincirleme kaza meydana gelmiştir.

 Olay neticesinde taraflar arasında maddi hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-2) tutulmuştur. Bu tutanak doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre davalıya ait 06 … plakalı araç tam kusurludur. Davalı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 52/1-a ve b maddelerini ihlal ederek söz konusu kazaya sebebiyet vermiştir. Bu maddelere göre

“Sürücüler:

a) Kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak,

b) Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar.”

Tutanakla da sabit olduğu üzere davalı olayda asli kusurlu olandır ve davacı müvekkilin bu kazada hiçbir kusuru bulunmamaktadır.

Bu kaza nedeniyle müvekkilin aracında büyük hasarlar bulunmaktadır. Müvekkilin kullanılamaz hale gelen aracı işbu dava itibariyle halen daha …….. Ostim Yenimahalle Ankara adresinde bulunan …. Oto Tamircisinde bulunmaktadır.

Müvekkilin mağduriyetinin giderilebilmesi adına davalı yan aleyhine dava açacağımızdan; araçtaki hasarlı parçalar tutarının, bu hasarlı parçaların onarım ve işçilik giderlerinin, araçta meydana gelen değer ve amortisman kaybının, aracın ne kadar süre içerisinde kullanılabilir hale geleceğinin ve bu süre içerisinde meydana gelen yokluk giderinin ne kadar olacağının tespit edilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : 6047 Sayılı KTK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Aracın ruhsat fotokopisi, …/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, tanık, bilirkişi ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP            :Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; müvekkilin sahibi olduğu 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araçtaki hasarlı parçalar tutarının, bu hasarlı parçaların onarım ve işçilik giderlerinin, araçta meydana gelen değer ve amortisman kaybının, aracın ne kadar süre içerisinde kullanılabilir hale geleceğinin ve bu süre içerisinde meydana gelen yokluk giderinin ne kadar olacağının tespit edilmesini vekaleten talep ederiz. 23/11/2021

  

DAVACI/TESPİT İSTEYEN/TALEP EDEN VEKİLİ

 

 

 

 

Call Now Button