TRAFİKTEN MEN CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

 

TRAFİKTEN MEN KARARINA

İTİRAZ EDEN         : A…. B…. (T.C.:…………….)

ADRES                   

VEKİLİ                     :Avukat Burak Cem Tosun–Avukat Deniz İpek Bayram

ADRES                      

İTİRAZA KONU

TUTANAK                : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik  İdari Para Cezası Karar Tutanağı (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen) (EK-1) ve Ek-.. ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı (EK-2)

TEBLİĞ TARİHİ    :../../….

TALEP KONUSU  : Yanılgı sonucu düzenlenen .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına ve Ek-.. ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağına karşı itirazlarımız ve cezanın iptali istemi hakkındadır.

 AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil A…. B…., ../../…. Tarihinde, ………………… adresinde kendi sevk ve idaresindeki ….. plakalı aracı (ruhsat bilgileri işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. EK-3) ile seyir halindeyken, trafik kontrolü sırasında alkol metre ile ölçüm yapılmıştır. Müvekkil memurlara görevlerini yapmaları konusunda yardımcı olarak ölçüm işlemini gerçekleştirmiş ancak alkol kullanmamış olmasına rağmen ölçümde alkol oranı … promil tespit edilmiştir.

Müvekkil polis memurlarına alkol almadığını yalnızca enerji içeceği tükettiğini beyan etmiş ve polis memurları bunun üzerine kan tahlili yaptırması gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle itiraza konu .. Seri, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve müvekkilin KTK 48/5 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı tanzim edilmiş; müvekkilin ehliyetine …. süreyle el konulmuştur.

Akabinde müvekkil en yakın hastaneye giderek kan tahlili yaptırmış ve dosyaya sunmuş olduğumuz bu tahlil sonuçlarından (EK-4) da görüleceği üzere müvekkilin kanında hiçbir alkol bulgusuna rastlanmamıştır. Müvekkilin öncesinde tüketmiş olduğu içecek alkol metreyi ve dolayısıyla polis memurlarını yanıltmış; büyük bir yanlışla müvekkil aleyhine işlem yapılmasına sebep olmuştur.

Açıklanan tüm bu sebeplerle müvekkil, tutanakta belirtilen cezayı gerektirecek ve KTK 48/5 hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle geçici olarak ehliyetinin geri alınmasına sebebiyet verecek herhangi bir kural ihlalinde bulunmamıştır. İtiraza konu trafik idari para cezası tutanağı ve Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı büyük bir yanılgıyla tanzim edilmiştir. Müvekkil iş ve özel yaşantısında aktif olarak araba kullanmaktadır ve ehliyetinin olmaması yaşantısını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu yanlışlığın giderilmemesi, müvekkilin yaşantısını olumsuz yönde etkilemekte olduğundan söz konusu cezaların iptal edilmesini ve müvekkile ehliyetinin ivedilikle iade edilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER   :  KTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik  İdari Para Cezası Karar Tutanağı (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen), Ek-.. ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı, Ruhsat fotokopisi, Kan tahlil sonuçları, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Müvekkil aleyhine yapılan işleme karşı haklı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,

2-Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen) ve Ek-.. ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının İPTALİNE

3-Tutanak ile belirlenen CEZANIN KALDIRILMASINA ve müvekkile EHLİYETİNİN İVEDİLİKLE İADESİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 16/12/2021

                       

Tutanağa İtiraz Eden

                                                                       A…. B…. Vekili

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

Trafikten menin nasıl kaldırılır, trafik men cezası, trafikten men, idare mahkemesi, trafikten men etmek nedir, motor trafikten nasıl düşürülür, araçlar hangi durumlarda trafikten alıkonulur, batıkent, trafikten men olan araç nasıl trafiğe sokulur, aracın trafikten men edildiğini nasıl öğrenirim, trafik idari para cezası nereye ödenir, trafikten men kararı, trafikten men kararına itiraz dilekçesi, trafikten men kararının kaldırılması davası, yenimahalle, idare mahkemesi, trafik cezası, trafik idari para cezası internetten nasıl ödenir, trafik idari para cezası ne demek, trafik idari para cezası nereye ödenir, trafik cezasına nasıl itiraz edebilirim, adli ve idari para cezası ne demek, trafik cezası affı ne zaman, trafik cezası 15 günlük süre ne zaman başlar, araç trafikten men muhafaza altına alma tutanağı ne demek, trafik cezasını hangi kurum keser, e devletten trafik cezası ödeniyor mu, araç plakasına yazılan ceza nasıl ödenir, kişiye yazılan trafik cezası nasıl ödenir

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button