ÇEKİN ZİYAI VE İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI                   : Hasımsız

TALEP KONUSU   : …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çekin zayii nedeniyle iptali ile birlikte; söz konusu çekin ödenmesinin engellenmesi için, öncelikle ödeme yasağı konulması yönünde tedbir kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A….. B….., …Bankası  …Şubesi’nin TR…………………………IBAN numaralı hesabı üzerinden keşide edilen ….. seri numaralı 000,00 TL tutarındaki ../../….tarihli çekin zilyedidir. Müvekkilin zilyedi olduğu iş bu çek kaybedilmiştir.

Çekin kaybolduğunun fark edilmesinden sonra müvekkil tarafından şikâyette bulunulmuş (Ek-1) ve muhatap bankaya gerekli talimat verilmiştir. Ancak çeki eline geçiren kişinin, çek karşılığını bankadan tahsil etmesi veya çeki işletmesi tehlikesi halen söz konusudur.

Çekin üçüncü şahısların eline geçmesi müvekkil açısından telafisi imkânsız zararlar doğurabileceğinden, çek bedelinin bankadan alınmaması için öncelikle ödeme yasağı konulmasını, devamında da adı geçen çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 HUKUKİ SEBEPLER   : 5941 Sayılı Çek Kanunu, TTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Banka kayıtları, Şikayet Tutanağı (celbi istenecektir), Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Öncelikle …Bankası …Şubesi’ne müzekkere yazılmasına ve ödeme yasağı konulması yönünde TEDBİR ALINMASINA,

2- …Bankası  …Şubesi’nin TR…………………………IBAN numaralı hesabı üzerinden keşide edilen ….. seri numaralı 000,00 TL tutarındaki ../../….tarihli çekin ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİNE karar verilmesini arz ve talep ederiz. 22/09/2021

Davacı A…. B……Vekili

                                      

 

 

çekin ziyaı, çekin iptali, çekin ziyaı ve iptali, kaybolan çek, çalınan çek, istek dışında elden çıkan çek, çekin zayii, çek iptali davası kim açabilir, çek iptali davası hangi mahkeme, çekin ziyaı ne demek, hasımlı çek iptali ne demek, keşideci çeki kaybederse ne yapmalı, çeki kaybeden hamil ne yapmalı, keşideci çek iptali isteyebilir mi, çek ödeme yasağı nasıl alınır, çek kaybolması durumunda ne yapılır, çekim çalındı ne yapabilirim, kaybolan çekin ödemesi nasıl, çekin muhatabı kimdir, ciro iptal ne demek, çek iptali davası ne zaman açılır, ciranta çek iptali davası açabilir mi, hamil çekte kısmi ödemeyi kabul etmek zorunda mı, kaybolan çek ödenir mi, kaybolan çek yaprağı için ne yapılır, çek iptali davası ne kadar sürer

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com