AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

AYRILIK DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

 

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                 :

ADRES                  

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  

DAVA KONUSU   : Ayrılık Kararı Verilmesi Talepli Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden X ve Y isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar evlendikleri tarihten beri ……………………….. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde bulunan aile konutunda ikamet etmektedirler.

Taraflar evliliklerinin son iki yılını sürekli tartışarak ve kavga ederek geçirmişlerdir. Güzel başlayan evlilikleri daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamıştır. Taraflar evliliklerini kurtarmak için her yolu denemişler ve hatta bir süre ayrı kalmak dahi istemişlerdir.

Bir süre ayrı kalmanın hem kendileri hem evlilik birlikleri hem de çocukları için olumlu sonuçlar doğuracağına inanan taraflar ayrılık kararı almışlar; davalı C….. B…. ../../…. Tarihinde aile konutundan ayrılmıştır. Bu süreçte müvekkil çocukları ile aile konutunda yaşamaya devam etmek istemektedir.

Müvekkilin gelir seviyesi, davalının gelir seviyesine göre oldukça azdır. Müşterek iki çocuğun da bakımını bu süreçte üstlenecek olan müvekkilin maddi desteğe oldukça ihtiyacı vardır.

Açıklanan tüm bu sebeplerle Mahkemenizce tarafların ayrılığına karar verilmesini ve ayrılık süresince her bir çocuk için 000,00 TL ve müvekkil için 000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : SGK Gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Taraflar hakkında … süreyle ayrılık kararı verilmesine,

3-Küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin ayrılık süresince davacı müvekkile verilmesine ve küçük yaştaki müşterek çocuklar ile davalı C…. B…. Arasında kişisel ilişki kurulmasına

4-Müşterek çocukların iaşesi için dava tarihinden itibaren, her biri lehine 000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,

5-Davacı müvekkil için dava tarihinden itibaren aylık 000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,

6-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.14.01.2022

 

Davacı Vekili

 

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

ayrılık davası, ayrılma davası, ayrılma davası dilekçesi, ayrılık istemi, ayrılık davası dilekçesi, ayrılık dava dilekçesi,  aile mahkemesi, aile hukuk, medeni hukuk, türk medeni kanunu, evlilik öncesi davalar, nişan davaları, nişan bozma nedeniyle tazminat, nişan bozma nedeniyle maddi tazminat, nişan bozma nedeniyle manevi tazminat, aile hukuku, velayet hukuku, vesayet hukuku, nafaka hukuku, aile mahkemesi, aile mahkemesi davası, boşanma, boşanma davası, nafaka, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, nafaka davası, tedbir nafakası davası, yoksulluk nafakası davası, iştirak nafakası davası, aile konutu, aile konutu şerhi, tazminat davası, maddi tazminat, manevi tazminat, mal rejimi, mal rejimi hukuku, mal rejiminin tasfiyesinden doğan davalar, katkı payı alacağı, katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, değer artış payı, iddet süresi, anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, akıl hastalığı nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma, zina nedeniyle boşanma, hayata kast nedeniyle boşanma, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, küçük düşürücü bir suç işleme nedeniyle boşanma, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma, pek kötü davranılması nedeniyle boşanma, hediyelerin geri verilmesi, takıların geri verilmesi, nişan masraflarının iadesi, nişan yeri masrafının iadesi, nişan bozulursa tazminat alabilir mi, nişanlılık davaları hangi mahkeme, nişan hangi durumlarda bozulur, nişanın bozulması için yapılan anlaşma nedir, nişan bozma hakkı devredilir mi, nişanın anlaşarak bozulması durumunda aşağıdaki taleplerden hangisi davaya konu olabilir, nişanın sona ermesine bağlı dava haklarının zamanaşımı süresi nedir, erkek nişanı atarsa ne olur, nişan atınca altınlar kimde kalır, nişanlılık nedir, nişan akdi ne demek, nişanlanmanın anlaşma yoluyla sona erdirilmesi ne bağlanan sonuç nedir, nişanlanma nasıl sona erer, nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesi midir, alışılmışın dışındaki hediyeler nelerdir, nişanı erkek tarafı atarsa takılar verilir mi, ziynet davası ne zaman açılır, ziynet alacağı nasıl ispatlanır, ziynet alacağı davası belirsiz alacak davası olarak açılabilir mi, ziynet alacağı kısmi açılır mı, düğünde takılan ziynet eşyaları kime aittir, boşanma ve ziynet eşyaları davası birlikte istenebilir mi, ziynet alacağı davası kime karşı açılır, ziynet eşyaları nasıl talep edilir, ziynet eşyası alacağı kesinleşmeden icraya konulabilir mi, ziynet alacağı tanıkla ispat edilir mi, kişisel eşyanın iadesi davası nedir, ayrılma davası nedir, ayrılık davası ne kadar sürer, ayrılık kararı ne kadar sürer, ayrılık karari nedir, ayrılık kararı süresi ne zaman başlar, anlaşmalı boşanmada hakim ayrılık kararı verebilir mi, çekişmeli boşanma kaç duruşmada biter, çekişmeli boşanma ne kadar sürer 2021, boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir, ayrılık nedir hukuk, çekişmeli boşanma davalarında süreç nasıl işler, tek celsede boşanma sebepleri nelerdir, boşanma davası açarsa hakları nelerdir, tmk 166 maddesi nedir, anlaşmalı ayrılık nasıl olur, fiili ayrılık nedeniyle boşanma nedir, boşanma işlemleri nasıl yapılır, boşanma sonrası gerekçeli karar ne zaman çıkar, boşanma sebepleri neler olabilir, boşanma davası nasıl açılır, acilan boşanma davası iptal edilir mi, boşandıktan sonra öğrenilen aldatma davası açılır mı

Call Now Button