AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

EŞİNİ EVİ TERK ETMEYE ZORLAYAN TARAFIN, TÜRK MEDENİ KANUNU 164.MADDESİNE DAYANARAK AÇTIĞI TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI REDDEDİLİR.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 18.12.2017 Tarih, 2016/8948 Esas, 2017/14778 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava terk hukuki sebebine dayalı boşanma davasıdır (TMK m. 164). Türk Medeni Kanunun 164. maddesi gereğince boşanma davası açma hakkı, terk edilen eşe aittir. Eşini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır ve bunun sonucu olarak terk hukuki nedenine dayalı boşanma davası açamaz (TMK m. 164/1). Davalı kadın tanıklarının beyanlarına göre davalı kadının, kardeşini arayıp eşinin kendisini dövüp evden kovduğunu söylemesi üzerine kardeşinin ve eşinin tarafların evlerine gittiği, kadının kardeşinin davacı erkeğe neden davalı kadını dövdüğünü sorduğunda, davacı erkeğin “annem için bir de döverim on da döverim” deyip eşine fiziksel şiddet uyguladığını kabul ettiği ve elini yumruk yapıp havaya kaldırarak vuracakmış gibi kadına tuttuğu, bunun üzerine kadının kardeşinin ve eniştesinin davalı kadını alıp götürdüğü ve tarafların ayrıldıkları anlaşılmaktadır. Davacı erkeğin fiziksel şiddeti üzerine davalı kadın evi terk etmek zorunda kalmıştır. O halde, davacı eş, diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan eş konumunda bulunduğundan, terk hukuki nedenine dayalı davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button