ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ŞİKAYET DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETTE BULUNAN

ALACAKLI             : A….. B…. (T.C.:………)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                      

ŞİKAYET EDİLEN

BORÇLU                  : C…. D…. (T.C.:……..)

ADRES                    

TALEP KONUSU   : Müvekkile olan taahhüdünü ihlal eden borçlunun hapis cezası ile cezalandırılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Borçlu C…. D…’nin müvekkil A…. B…’ye olan borcunu ödememesi üzerine, tarafımızca Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası (EK-1) üzerinden icra takibi başlatılmıştır.

Söz konusu takibin kesinleşmesiyle borçlu, icra müdürü huzurunda ve tarafımızın muvafakatiyle borcun belirlenecek bir müddetle ödemeyi taahhüt etmiştir. Buna göre borçlu ../../…. Tarihinden itibaren aylık 000,00TL ödeyerek borcunu ödemeyi taahhüt etmiştir. Tarafımızca, borçluya kabul muhtırası (EK-2) gönderilerek bu taahhüt teklifi kabul edilmiştir.

Borçlu, ödenmesi gereken taksitlerine karşılık haklı bir sebebi bulunmaksızın borcunu taahhüt ettiği tarihte ödememiştir. Böylelikle İİK 340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun cezalandırılması için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (340. maddesi ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Kabul muhtırası, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Taahhüdünü ihlal eden şüpheli borçlu C….. D….’nin İİK ilgili hükümleri uyarınca hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 24/09/2021

 Şikâyetinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                   

 

 

ödeme taahhüdü, ödeme taahhüdünü ihlal, şikayet dilekçesi, taahhüdü ihlal hangi madde, taahhüdü ihlal cezası kalktı mı, taahhüdü ihlal cezası kaç gün, taahhüdü ihlal nasıl kalkar, takip kesinleşmeden taahhüt alınabilir mi, taahhüt ödenmezse ne olur, taahhüdü ihlal davası kaç ay sürer, 3 ay tazyik hapsi alan ne kadar yatar, avukata verilen taahhütname ödenmezse ne olur, borçtan dolayı yakalama kararı çıkar mı, tazyik hapsinden sonra borç silinir mi, taahhüdü ihlal itiraz nereye yapılır, taahhüt verdikten sonra haciz yapılabilir mi, haciz sırasında verilen taahhüt geçerli midir, taahhüdü ihlal hangi mahkeme, geçerli bir taahhüt nasıl olmalı, taahhüt alırken nelere dikkat edilmeli, taahhüdü ihlal suçu nasıl oluşur, taahhüdü ihlal davası ne zaman açılır

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com