CEZA HUKUKUYARGI KARARLARI

SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDENİN, HENÜZ GÜMRÜK SAHASINA GİRMEDEN DIŞ HATLAR TERMİNAL GİRİŞİNDE BULUNAN X-RAY CİHAZINDAN GEÇERKEN GÜVENLİK KONTROLÜ SIRASINDA YAKALANMASI HALİNDE “TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALAN UYUŞTURUCU MADDE İHRAÇ ETME SUÇU” DEĞİL “UYUŞTURUCU MADDE NAKLETME SUÇU” MEYDANA GELİR

Yargıtay 20.Ceza Dairesi 17.09.2015 Tarih, 2015/10160 Esas, 2015/3701 Karar Sayılı İçtihat Metni

“1-…/…/…. tarihli olay, yakalama, savcı görüşme, tartı ve el koyma tutanağı ve bu tutanağı doğrulayan tutanak düzenleyicisi tanık ….. …..’nın beyanları gözetilerek, sanık …’in diğer sanıktan temin ettiği valiz içerisinde bulunan suça konu uyuşturucu madde ile henüz gümrük sahasına girmeden Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katı A terminali girişinde bulunan X-Ray cihazından geçerken güvenlik kontrolü sırasında yakalanmış olmasına göre; uyuşturucu madde ihraç etme suçunun icra hareketinin başlamadığı, sanıkların eyleminin tamamlanmış uyuşturucu madde nakletme suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

2-Ele geçen uyuşturucu maddenin eroin olmasına göre sanıklar hakkında tayin olunan cezanın T.C.K. nun 188/4. maddesi uyarınca artırıma tabi tutulması gerektiğinin düşünülmemesi;

3-Yabancı uyruklu olan ve Türkçe bilmeyen sanıklar için görevlendirilen tercüman için tayin edilen ücretlerin CMK’nın 324. maddesinin 5. fıkrasına aykırı olarak sanıklara yüklenmesi,

Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 17.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

 

uyuşturucu imal etmek, uyuşturucu ithal etmek, uyuşturucu ithal etmek, uyuşturucu nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ceza hukuku, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışa arz etmek, uyuşturucu sevk etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde depolamak, ceza davası, uyuşturucu suçları, uyarıcı madde suçları, uyuşturucu kullanma suçları, uyuşturucu ticaret suçları uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satın almak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal etmek, uyuşturucu, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde bulundurmak, uyarıcı, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde başkalarına vermek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde kabul etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçu, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu maddeleri başkalarına ikram etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin hile ile veya zorla verilmesi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma amacıyla bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde sevk etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde nakletmek, cezaevinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ithal etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ihraç etmek

Call Now Button