CEZA HUKUKUYARGI KARARLARI

SANIĞIN, DİĞER SANIK TARAFINDAN KENDİSİNE VERİLEN KARGO PAKETİ İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDUĞUNU BİLDİĞİNE DAİR MAHKUMİYETİNE YETERLİ VE KESİN DELİL BULUNMAMAKTA İSE BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Yargıtay 10.Ceza Dairesi 14.03.2014 Tarih, 2014/316 Esas, 2014/1700 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Sanığın kargoya teslim etmesi için diğer sanık … tarafından kendisine verilen ve hakkında… Sulh Ceza Mahkeme’sinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dava açılan sanık ….’ye gönderdiği kargo paketi içerisinde uyuşturucu madde bulunduğunu bildiğine, diğer sanık …’nin eylemine iştirak ettiğine ilişkin sanık …’nün sonradan döndüğü soyut beyanı dışında mahkûmiyetine yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhal serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına, 14.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

 

 

uyuşturucu imal etmek, uyuşturucu ithal etmek, uyuşturucu ithal etmek, uyuşturucu nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ceza hukuku, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışa arz etmek, uyuşturucu sevk etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde depolamak, ceza davası, uyuşturucu suçları, uyarıcı madde suçları, uyuşturucu kullanma suçları, uyuşturucu ticaret suçları uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satın almak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal etmek, uyuşturucu, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde bulundurmak, uyarıcı, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde başkalarına vermek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde kabul etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçu, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, uyuşturucu maddeleri başkalarına ikram etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin hile ile veya zorla verilmesi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma amacıyla bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde sevk etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde nakletmek, cezaevinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ithal etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ihraç etmek

Call Now Button