AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVALI                     :C….. D….. (T.C.:……………)

ADRES                       

TALEP KONUSU     :Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2000 yılında evlenmişlerdir (EK-1) ve bu evliliklerinden X ve Y isimli müşterek çocukları (nüfus kayıt örnekleri ektedir EK-2) bulunmaktadır.

Davalı ile müvekkil arasında evliliklerin hemen başından itibaren zaman zaman baş gösteren ve hepsi davalının kusurlu davranışlarından kaynaklanan sorunlar yaşanmış, ancak yaşanan bu sorunlar son yıllarda daha da sık yaşanır hale gelmiştir.

Davalı yan, evlilikleri boyunca devamlı olarak yok yere sorunlar çıkarmış, hem davacı müvekkil hem de ailesine karşı saygısız, sevgisiz ve ilgisiz tavırlar sergilemiştir. Yok yere çıkarılan her kavgadan sonra çocuklarını arkasında bırakarak ortak konutu terk etmiş; her defasında da iddialarını inkâr ederek eve geri dönmek istemiştir. Müvekkil bu evliliğin bu zamana kadar sürdürülmesinde büyük bir gayret göstermiştir.

Davalı taraf evliliklerinin başından bu yana eşine, çocuklarına ve eşinin ailesine karşı saygısız, sevgisiz ve ilgisiz davranışlarda bulunmuş, güven ilişkisini sarsacak şekilde devamlı olarak evini, daha çok küçük yaşlardaki çocuklarını arkasında bırakarak terk etmiştir.

Son olarak ../../…. Tarihinde yine yoktan sebeplerle kavga çıkaran davalı, evi yine terk etmiş ve bu terkin ardından … ay geçmiştir. Bu süreçte evine dönmeyen davalı sürekli olarak yoktan sebeplerle sıkıntılar çıkararak evine ve çocuklarına dönmeyi reddetmiştir.

Tarafımızca yapılan başvuru üzerine, Ankara … Aile Mahkemesinin ../../…. Tarih ve …./… Esas sayılı dosyası ile davalı tarafın eve dönmesi hususunda ihtar kararı (EK-3) verilmiş; bu karar ../../…. Tarihinde kendisine tebliğ edilmiştir (EK-4).

Tebliğ edilen bu ihtara rağmen haklı bir sebebi olmaksızın ortak konuta dönmeyen davalı ile müvekkil arasındaki evlilik birliğinin devam etmesi mümkün olmadığından işbu davanın açılması zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

Bununla birlikte, müvekkil sabit ikametgâh sahibi olup (EK-5), çocukların yaşları, okudukları okullar ve alışkın oldukları yaşam tarzı düşünüldüğünde davacı müvekkil yanında kalmaları menfaatlerine olacaktır. Zira davalı taraf sabit ikamet sahibi olmayıp, henüz nerede ikamet edeceği dahi belli değildir. İlaveten davalı tarafın tekrar eder şekilde sadakatsiz davranışlarda bulunması, hem kendisine hem de çocuklarına ilgisiz, alakasız davranması noktasında, müşterek çocukların davacı müvekkilin yanında daha sağlıklı bir yaşam sürecekleri, eğitimlerinin aksamayacağı, mutlu ve sıcak bir aile ortamı bulacakları açıktır.

Bu sebeple, bu süreçte davacı müvekkil yanında bulunan küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin davacı müvekkile verilmesini ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet ilişkisi kurulmasını talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, yerleşim yeri belgeleri, Ankara … Aile Mahkemesinin ../../…. Tarih ve …./… Esas sayılı dosyası, ../../…. Tarihli tebligat zarfı,  bilirkişi raporu, tanık, keşif, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Haklı davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Tarafların terk sebebiyle BOŞANMALARINA,

3-Küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin davacı müvekkile verilmesine ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet verilmesine,

4-Müşterek çocukların iaşesi için her biri lehine dava süresinde tedbir nafakası ve davadan sonra gerekçeli karar ile aylık TL iştirak nafakasına hükmedilmesine, bu bedelin gelecek yıllarda Devlet İstatistik Enstitüsünce veyahut ilgili kurumca belirlenen Üretici Fiyat Endeksi artış oranında artırılmasına karar verilmesine,

5-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.11.02.2022

 

Davacı Vekili

 

terk sebebiyle boşanma davası, terk sebebine dayalı boşanma süresi ne kadar, bir kadın evi terk ederse nafaka alabilir mi, evi terk eden eş kusurlu mu, terk ihtarı ne zaman çekilir, terk davası ne kadar sürer, eşe eve dön ihtarı nasıl yapılır, evi terk eden kadın tazminat alabilir mi, evliyken evi terk etmek suç mu, eşini eve almamak suç mu, kadın kocasını evden kovabilir mi, eve dön çağrısı ne zaman yapılır, terk nasıl bir boşanma sebebidir, yapıntı terk, aile mahkemesi, aile hukuku, boşanma davası, özel boşanma sebebi, genel boşanma sebebi, TMK 164, Türk Medeni Kanunu Madde 164

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

Call Now Button