AİLE HUKUKU

Geçici Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

 DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 

VEKİLİ                 :

ADRES                  

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  

DAVA KONUSU   : Ergin olmayan müşterek çocuğun velayetinin geçici olarak müvekkile verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden D… B…  isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar evlendikleri tarihten beri … Ankara adresinde bulunan aile konutunda ikamet etmektedirler.

Taraflar evliliklerinin son iki yılını sürekli tartışarak ve kavga ederek geçirmişlerdir. Güzel başlayan evlilikleri daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamıştır. Taraflar evliliklerini kurtarmak için her yolu denemişler ve hatta bir süre ayrı kalmak dahi istemişlerdir.

Bir süre ayrı kalmanın hem kendileri hem evlilik birlikleri hem de çocukları için olumlu sonuçlar doğuracağına inanan taraflar ayrılık kararı almışlar; müvekkil A… B… ../../…. Tarihinde aile konutundan ayrılmıştır ve tarafların Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas (EK-1) sayılı dosyasıyla ayrılık davaları halen daha devam etmektedir.

Müşterek çocuğun davalı ile kalmasıyla, davalı müşterek çocuğu müvekkile karşı doldurmaya başlamış ve hatta çeşitli bahanelerle müvekkilin müşterek çocuğu görmesini engellemeye çalışmıştır. Müvekkil çocuğunu her görmek istediğinde davalı, şehir dışında ya da ailesinin yanında olduğunu iddia ederek çocuğu müvekkilden kaçırmıştır. Bu beyanlara ilişkin mesaj kayıtlarını işbu dilekçe ekinde sunuyoruz. (EK-2) Bu duruma müvekkilin aile bireyleri de tanıklık etmiş olup tanık listemizi işbu dilekçe ekinde sunuyoruz. (EK-3)

Yeni eğitim döneminin de başlamasıyla ergin olmayan müşterek çocuğun okul kaydının yapılması gerekirken davalı tarafça halen daha böyle bir girişimde bulunulmamıştır. Davalı, müşterek çocuğu da alarak sürekli başka yerlerde kalmakta, bu durum henüz küçük yaştaki çocuğun psikolojik durumunu kötü etkilemektedir.

TMK madde 348 demektedir ki: Madde 348- Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hâkim aşağıdaki hâllerde velâyetin kaldırılmasına karar verir: 1. (Değişik: 1/7/2005-5378/38 md.) Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi. 2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.”

Davalı tarafın müşterek çocuğa karşı olan yükümlülüklerini ağır bir biçimde savsakladığı ve bu şekilde velayet görevini gereği gibi yerine getirmediği sabittir. Davacı müvekkilin düzenli bir geliri vardır (taraflara ait SGK gelir sorgularının yapılmasını talep ediyoruz EK-4), müşterek çocuğun doğup büyüdüğü yerde ikametinin olması (İkamet bilgileri işbu dilekçe ekinde sunulmuştur EK-5) müvekkilin, müşterek çocuğa davalıdan daha iyi imkanlar sunacağını göstermektedir.

Bununla birlikte yerleşik Yargıtay içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere müşterek çocuğu kendisinden kaçırılan müvekkilin bu sebeple de velayetin geçici olarak kendisine verilmesini talep etme hakkı vardır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 10/06/2010 Tarih, 2010/7099 Esas ve 2010/11554 Karar sayılı ilamı demektedir ki: “… Davacı davalı ile fiilen ayrı yaşadıklarını, çocuğun davalı yanında kaldığını ve davalının çocuğu kendisine göstermediğini ileri sürerek, çocuğun geçici velayetinin kendisine verilmesi ve velayet kendisine verilmesini isteyebilir.

Mahkemece yapılacak inceleme de gösterecektir ki, velayetin müvekkile tevdiine karar verilmesi halinde çocuğun yaşayacağı yer olan davacının evi ve küçüğe sağlanan koşullar, küçük bir çocuğun gelişimine ve sağlıklı yaşamasına elverişli bir ortamın ona sağlandığının gösterecektir. Neticeten, çocuğun velayetinin davalıdan alınarak davacıya tevdii edilmesi için iş bu davayı ikame etmiş bulunuyoruz.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK 336-348, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyası, mesaj kayıtları, Taraflara ait SGK gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, İkamet bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Küçük yaştaki müşterek çocuğun velayetinin ayrılık süresince davacı müvekkile verilmesine ve küçük yaştaki müşterek çocuk ile davalı C…. B…. Arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.28.04.2022

 

Davacı Vekili

velayet değişikliği için ne yapmak gerekir, velayetin değiştirilmesi davası ne kadar sürer, anlaşmalı velayet değişikliği nasıl olur, velayet hangi durumlarda değiştirilir, velayetin değiştirilmesi davası nasıl açılır, annede olan velayet nasıl alınır, velayetin değiştirilmesi davası ne zaman açılır, velayet kaç gün sürer, velayet kendisinde olan taraf velayetin değiştirilmesi davası açabilir mi, boşanmış baba kaç yaşında çocuğu yatılı alabilir, çocuğun velayeti alan anne başka şehre taşınabilir mi, velayet hakkı kimlere tanınmıştır, anneden velayet hangi durumlarda alınır, annede olan velayet babaya nasıl verilir, anne evlenirse velayet babaya verilir mi, çalışmayan anne velayeti alabilir mi, velayet değiştirme davası hangi mahkemede açılır, velayette hâkim çocuğun istediğini dikkate alır mı, çocuğun velayeti kaç yaşına kadar anneye verilir, velayet davasında çocuğa ne sorulur, dede velayet davası açabilir mi, velayet varken vesayet olur mu, velayet davası neye göre belirlenir

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button