AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Bir tarafta A….. B….. (T.C.:………..), diğer tarafta C….. D….. (T.C.:………..) işbu boşanma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmayı ve boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarını kabul ederek, aşağıdaki esaslar üzerinde anlaşmışlardır.

1) Taraflar işbu protokol hükümleri çerçevesinde boşanmayı tüm sonuçlarıyla birlikte kendi özgür iradeleriyle kabul etmektedirler.

2) Taraflar şahsi eşyalarını ve ziynet eşyalarını almış olup; evlilik birliği içerisinde edinilen müşterek eşya, nakdi, gayrinakdi her türlü malvarlığı konusunda da anlaşma sağlamışlar ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. İşbu protokolün imza tarihinde taraflar üzerinde kayıtlı bulunan menkul, gayrimenkul eşya, para, alacak ve her türlü kıymet, kayıtlı bulunduğu taraf üzerinde kalacak, taraflardan biri, diğerinde bulunan menkul, gayrimenkul eşya, para, alacak ve her türlü kıymet üzerinde hak talep etmeyecektir.

3) İşbu protokolün Mahkemece kabulü ile birlikte, taraflar birbirlerinden mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı hiçbir alacak talebinde bulunmayacaktır.

4) Taraflar evlilik sürecinde kiracı olarak birlikte oturdukları ………………………. Ostim Yenimahalle Ankara adresinde kain aile konutunu boşaltacaklardır.

5) Taraflar bu beyanlar ve kabuller dışında, birbirinden herhangi bir menkul, gayrimenkul, hak, alacak, maddi/manevi tazminat talebinde bulunmayacaklarını, karşılıklı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6) Taraflar birbirlerinden yargılama gideri, dava vekalet ücreti, her türlü nafaka (yoksulluk vs.) ve yargılamaya ilişkin hiçbir asli ve feri ücret talebinde de bulunmayacaklardır.

7) İşbu protokole binaen çıkacak uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8) İşbu boşanma protokolü boşanma kararının ayrılmaz bir parçası olup, karara aynen geçirilmesini taraflar kabul etmektedirler.

9) Yukarıdaki hususlarda taraflar mutabakat sağlamış olup, ortak kararla bu hususlar çerçevesinde Mahkemenin belirleyeceği duruşma gününde sözlü olarak bunları beyan edeceklerini bildirirler.

İşbu 9(dokuz) maddelik 3 (üç) sayfadan oluşan anlaşmalı boşanma protokolü, bir nüshası mahkemeye ibraz edilmek üzere taraflarca 3 (üç) nüsha olarak tanzim ve imza olunmuştur.05.07.2021

 

A….. B…..                                                                                                              C….. D…..

  imza                                                                                                                         imza

 

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

 

boşanma sözleşmesi, anlaşmalı boşanma sözleşmesi, boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma nedir, anlaşmalı boşanma davası nerede açılır, anlaşmalı boşanma protokolünün geçerlilik süresi ne kadardır, boşanma protokolünde neler yazılır, boşanma sözleşmesi nedir, boşanma için dilekçe nasıl verilir, anlaşmalı boşanmaya ne kadar para gider, anlaşmalı boşanma nasıl olur 2021, anlaşmalı boşanmada nafaka ödenir mi, boşanma davası açıldıktan ne kadar sonra mahkeme olur, anlaşmalı boşanma kaç gün sürer 2021, boşanma davası dilekçesi elle yazılır mı, anlaşmalı boşanma dilekçesi verildikten kaç gün sonra mahkeme olur, boşanmak için evli kalma süresi ne kadar, anlaşmalı boşanmada dilekçeye ne yazılır, anlaşmalı boşanma şartları nelerdir, anlaşmalı boşanmak için neler gerekli

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button